Κοινωνία

Τα αποτελέσματα για τις τρεις θέσεις Φροντιστών και για τη μια θέση Γενικών Καθηκόντων στη Στέγη Υποστηριόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι

223views

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. πρωτ.:58 από 15-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,

 

Σε συνέχεια της από 11/04/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ 5075122 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 12/04/2022 κοινοποιήθηκαν στο φορέα οι τελικοί πίνακες συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:

 

 

 

ΘΕΣΗ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.         ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ 86/29-03-2022 Α
2.         ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 88/30-03-2022 Α
3.         ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 89/30-03-2022 Α
4.         ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 84/28-03-2022 Α
5.         ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91/30-03-2022 Α
6.         ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 62/16-03-2022 Α
7.         ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 92/30-03-2022 Α

ΘΕΣΗ Β ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.         ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 72/18-03-2022 Β
2.         ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 87/29-03-2022 Β
3.         ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 89/30-03-2022 Β
4.         ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 70/17-03-2022 Β
5.         ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 85/28-03-2022 Β
6.         ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 71/17-03-2022 Β
7.         ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 73/21-03-2022 Β
8.         ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 69/17-03-2022 Β

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τη Θέση  εργασίας, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:58 από 15-03-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α 0 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Α 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Β 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

 

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

 

 

 

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.