Κοινωνία

Τα αποτελέσματα για τις τρεις θέσεις Φροντιστών και για τη μια θέση Γενικών Καθηκόντων στη Στέγη Υποστηριόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι

287views

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. πρωτ.:58 από 15-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,

 

Σε συνέχεια της από 11/04/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ 5075122 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 12/04/2022 κοινοποιήθηκαν στο φορέα οι τελικοί πίνακες συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:

 

 

 

ΘΕΣΗ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.        ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ86/29-03-2022Α
2.        ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ88/30-03-2022Α
3.        ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ89/30-03-2022Α
4.        ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ84/28-03-2022Α
5.        ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ91/30-03-2022Α
6.        ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ62/16-03-2022Α
7.        ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ92/30-03-2022Α

ΘΕΣΗ Β ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.        ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ72/18-03-2022Β
2.        ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ87/29-03-2022Β
3.        ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ89/30-03-2022Β
4.        ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ70/17-03-2022Β
5.        ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ85/28-03-2022Β
6.        ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ71/17-03-2022Β
7.        ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ73/21-03-2022Β
8.        ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ69/17-03-2022Β

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τη Θέση  εργασίας, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:58 από 15-03-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α0ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Α1ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α2ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α3ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Β1ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

 

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

 

 

 

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.