Πολιτική

Σωτήρης Κουρής: Επερώτηση για το Αστεροσκοπείο “Εύδοξος”-Επιστολή στην Εισαγγελία για να αναζητηθούν ευθύνες για την εγκατάλειψη και την λεηλασία των εγκαταστάσεων

265views

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΕΥΔΟΞΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ , ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Το 1995 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας κα Ιθάκης συνέπραξε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας , την Ανώτατη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών του Πολεμικού Ναυτικού , το Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ , και το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημιου Αθηνών , με σκοπό την ίδρυση ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού και τηλέ- εργαστηριακού κέντρου Φυσικών Επιστημών με την ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΔΟΞΟΣ» .
Το Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών ΕΥΔΟΞΟΣ ήταν ένα Ευρωπαϊκής Εμβέλειας Ίδρυμα , ειδικό Αστρονομικό Επιστημονικό Κέντρο . Ήταν νέο Ίδρυμα το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 στο Όρος ΑΙΝΟΣ της Κεφαλονιάς με εμπνευστές και πρωτεργάτες ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ σε συντονισμό με επιστημονικές και τεχνολογικές μονάδες απο τρία μεγάλα Επιστημονικά Ιδρύματα της Ελλάδας και το Υπουργείο Παιδείας. Ακολούθως θεσπίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα ( ΦΕΚ 252/2005) ως Ίδρυμα Εθνικής εμβέλειας με πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Κεφαλονιάς και Νομάρχη τον κ Διονύση Λευκαδίτη , ώστε να Αειφορησει η Ελληνική Επιστημονική Εγκατάσταση που δημιουργήθηκε στην Κεφαλονιά μέσω του υπάρχοντος συνδυασμού : α) Παραχωρήσεων ορεινής γης για την δημιουργία Αστεροσκοπείου απο την Πολεμική Αεροπορία και β) Σειράς επιτυχημένων Προγραμμάτων Τεχνολογικής και Διδακτικής Έρευνας .
Οι εγκαταστάσεις , οικόπεδα , κτίρια , δρόμοι παραχωρήθηκαν από το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , επί υπουργίας του αείμνηστου Γερασιμου Αρσένη με την υπ αριθ, Φ550/763671/29-6-1999 Υπουργική Απόφαση στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιας και Ιθάκης , και την υπ αριθμ´ ΚΥΑ 1088466/9292ΠΕ/Α0010/29-4-2002 , που αποτελει και τίτλο ιδιοκτησίας . Αυτά όλα αποτελούσαν την Βάση Τηλεπικοινωνιών του ΝΑΤΟ η οποία ευρίσκετο υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας .
Το ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ αποτελεί πρότυπο κέντρο που επιδιώκει να παρέχει τη δυνατότητα στους νέους ερευνητές απο την πατρίδα μας και όλη την Ευρώπη να βρίσκουν έναν υποστηρικτικό του έργου τους φορέα προκειμένου να προσελκύουν και να υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα που έχουν επινοήσει και δεν μπορούν να εκτελεστούν σε αλλά τοπικά ή διεθνή κέντρα . Παράλληλα επιδιώκει να προσφέρει την ευκαιρία σε μαθητές να λάβουν αυθεντικά μαθησιακά εναύσματα η να χρησιμοποιήσουν ( μέσω internet ) συνθέτες αστρονομικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν τα σχολεία του εκπαιδευτικού συστήματος , προσφέροντας ένα δυναμικό αστρονομικό εργαστήριο με δυνατότητες οι οποίες είναι αδύνατο ποτέ να αποκτηθεί από ένα Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο μεμονωμένα.
Η περιουσία του ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ είναι η εξής :

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
Τα ακίνητα ( οικόπεδα) ΒΚ 243, ΒΚ 252, και ΒΚ 253 τα οποία είναι μεταγεγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο Αργοστολίου και οι επ αυτών στρατιωτικές κτιριακές εγκαταστάσεις . ( Ένας οικίσκος πύλης, ένα κτιριο ενδιαίτησεως , ένα κτιριο ηλεκτροπαραγωγής με μηχανουργείο , ένα κτιριο ηλεκτρικών ελέγχου , ένα κτιριο γκαράζ δυο θέσεων , ένα αντλιοστάσιο και μια δεξαμενή ύδατος .
Οι υπάρχουσες ιδιόκτητοι οδοί προσβάσεις στα οικόπεδα ΒΚ 243,ΒΚ 252, ΒΚ 253.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

1. 4 χαλύβδινα παραβολικά ραδιοκάτοπτρα διαµέτρου 18µ µε τους κυµατοδηγούς αυτών
2. 4 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη DEUTZ σε µη λειτουργική κατάσταση (µουσειακή χρήση)

Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΙΕ/ΕΥ∆ΟΞΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ## ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.∆
1. Ένας τηλεπικοινωνιακός πύργος µε 4 παραβολικές κεραίες
2. 1 φορητό διοπτρικό τηλεσκόπιο MEADE για το κοινό (χρήζει επισκευής του στηρίγµατος ).
3. Ενας µεταλλικός θόλος διαµέτρου 4.8 µ
4. Ένα κυλινδρικό στέγαστρο (προς επισκευή/αποκατάσταση)
5. Ένα τηλεσκόπιο διαµέτρου 60cm (ΤORUS) εντός του κυλινδρικού στεγάστρου
6. 30 πτυσσόµενα καθίσµατα σχολικού τύπου

∆. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑN (2012) ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΙΕ/ΕΥ∆ΟΞΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ## ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.∆

1. 1. Ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο διαµέτρου 51cm εντός του θόλου των 4.8µ
2. Σειρά πεπαλαιωµένων ηλεκτρονικών συσκευών για πιθανή µελλοντική µουσειακή έκθεση (παραχώρηση από ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος στην Ν.Α.)
3. 3. Ενας ηλιοστάτης (ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος)
4. Φορητό τηλεσκόπιο CELESTRON σε στήριγµα Vixen ATLUX σε θολίσκο fiberglass διαµέτρου 3m. (ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος)
5. 2 κάµερες CCD τύπου SBIG ST-7 (ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος)
6. 6. µία κάµερα CCD Finger Lakes 512×512. (ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος)
7. Σειρά επιστηµονικών βιβλίων (οι ακριβείς τίτλοι αναγράφονται στο σχετικό τιµολόγιο αγοράς υπό της ΝΑ Κεφαλληνίας -Ιθάκης)
8. 8. Ένα ισηµερινό στήριγµα PARAMOUNT ME (Ν.Α Κεφαλληνίας )
9. Μία διάταξη γωνιοµετρητών και ένα σύστηµα ειδικών καλωδιώσεων για τη λειτουργία τους (Ν.Α Κεφαλονιάς Ιθάκης) (Ν.Α Κεφαλληνίας)
10. Μία ηλεκτρογεννήτρια 40 KVA (Ν.Α Κεφαλληνίας)
11. Ένα τριφασικό on-line UPS AROS σε θερµοµονωτικό θάλαµο προστατευόµενο από δύο αντιυπερτασικά Raycap 200KA και 100KA. (ΝΑ Κεφαλληνίας)
12. Ένα κατοπρικό τηλεσκόπιο 1.4m εντός θόλου αλουµινίου διαµέτρου 7m µε το σύστηµα ηλεκτρονικού του ελέγχου. (Ν.Α Κεφαλληνίας)
13. 5 switches οπτικών ινών και χαλκού
ΠΑΡΟΝ
Η σημερινή ( Μάιος του 2023) κατάσταση των εγκαταστάσεων και των τηλεσκοπίων βρίσκεται σε τραγική κατάσταση εγκατάλειψης και λεηλασίας χωρίς η Διοίκηση του ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ με πρόεδρο την κ Περιφερειάρχη να ενδιαφέρεται όχι για την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος αλλά τουλάχιστον για την προστασία του και ιδιαίτερα της περιουσίας του .
Καμμία μέριμνα για την προστασία των οικοπέδων , των κτιρίων , των τηλεσκοπίων και των πολύτιμων οργάνων , πόρτες σπασμένες , περιφράξεις παραβιασμένες , τα κτίρια έχουν γίνει στάνες γιδιών , οι εγκαταστάσεις των τηλεσκοπίων σε άθλια κατάσταση και γενικά ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ είναι εγκαταλειμμένη και λεηλατημένη . Μερικές φωτογραφίες που παραθέτω αποτελούν εικόνες ντροπής .
ΜΕΛΛΟΝ
Κυρία Περιφερειάρχη με τη κατάσταση που έχει περιέλθει το ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ το οποίο εποπτεύεται και υποτίθεται ότι διοικείται από Εσάς , το μέλλον του ειναι ιδιαιτέρως ζοφερό .
Κυρία Περιφερειάρχη ,
Επειδή υπάρχουν μελέτες προστασίας και αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ελεύθερων χώρων . (Διεύθυνση Τεχνικών Εργων ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ )
Επειδή υπάρχουν οι προθέσεις κορυφαίων Πανεπιστημίων και Επιστημονικών Φορέων της Ελλάδας αλλά και του Εξωτερικού , για συνεργασία με το Κ Ι Ε ΕΥΔΟΞΟΣ .
Επειδή τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις , τα τηλεσκόπια είναι εγκαταλειμμένα και απροστάτευτα σε κάθε είδους εισβολέα .
Επειδή σαν προεδρος του Κ Ι Ε ΕΥΔΟΞΟΣ έχετε ακέραιη την ευθύνη Διοικησης , προστασίας και ανάπτυξης του Επιστημονικού αυτού Ιδρύματος .
Επειδή σας ενημέρωσα με email και τηλεφωνικώς στις 8 Ιουλίου του 2021 για την ζοφερή κατάσταση των εγκαταστάσεων , την λεηλασία και την εγκαταληψη και επίσης σας πρότεινα μερικές άμεσες ενέργειες .
Ερωτάσθε
Ποιες οι ενέργειες σας και ο προγραμματισμός σας για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων, των τηλεσκοπίων του επιστημονικού εξοπλισμού, των πολύτιμων μουσειακών εκθεμάτων και της βιβλιοθήκης /αρχείων του Ιδρύματος
Ποιες οι ενέργειες σας για την Επιστημονική αναβάθμιση του επιστημονικού εργου του Ιδρύματος του οποίου τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και δράσεις ούτε κάν συμπεριλάβατε στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2021-2027 .
Γιατί δεν έχετε 4 χρόνια τώρα ολοκληρώσει την λογιστική και φορολογική τακτοποίηση του ιδρύματος όπως ισχυρίζεστε ( ένας μήνας γιαυτο και είναι πολύς )και ποτέ σκέπτεστε να αποδώσετε τα χρήματα λειτουργίας που είστε υποχρεωμένοι για την λειτουργία του ;
Τι σκοπεύετε τέλος πάντων να πράξετε , για την διαφύλαξη της περιουσίας του ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ που είστε προεδρος και το οποίο ανήκει στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ της οποίας ηγείστε και έχετε την ευθυνη;
Η επερώτηση μου αυτή θα αποτελέσει επιστολή προς την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ώστε να αναζητηθούν οι ευθύνες που υπαρχουν για την εγκατάλειψη και την λεηλασία των εγκαταστάσεων του Κ Ι Ε ΕΥΔΟΞΟΣ , διότι η αδιαφορία σας έχει καταστήσει την περιουσία μιάς Εθνικής Επιστημονικής Εγκατάστασης που βρίσκεται στην Κεφαλονιά, την περιουσία συνεργαζομένων επιστημονικών φορέων που την εμπιστεύτηκαν στο ΚΙΕ ως και της Περιφερειας Ιονίων Νήσων , έρμαιο λεηλασιών και καταστροφών .

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
Περιφερειακος Συμβουλος ΠΙΝ
Αργοστόλι 23/5/2023

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.