Πολιτική

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαρτίου στην Λευκάδα

211views

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και το υπ. αριθ. ΦΕΚ 1011, τ.β’/04-03-22, παρ. 1β  «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας», σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νυδρίου του Δήμου Λευκάδας, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ολοκλήρωση λιμανιού Βασιλικής για επαναφορά της γραμμής Βασιλική-Φισκάρδο

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Η κακή κατάσταση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ιθάκης παραμένει.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: .Σχετικά με την αργή εκτέλεση των εργασιών στο Γυμνάσιο- Λύκειο Βασιλικής στην ΠΕ Λευκάδας

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ο εμπαιγμός με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται. Ενάμιση  χρόνο από τις καταστροφές από τον ¨ΙΑΝΟ¨ και οι Αλιείς έχουν αποζημιωθεί με ψίχουλα. Αντίστοιχα εκατοντάδες επαγγελματίες, από τις καταστροφές του «ΙΑΝΟΥ» και «ΜΠΑΛΛΟΥ» είτε έχουν πάρει ελάχιστα ως αποζημίωση, είτε καθόλου. Τι θα κάνει η Περιφερειακή Αρχή για την άμεση και πλήρη καταβολή τους;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ 2ο : 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: «Λιμένας Βασιλικής Λευκάδας».

Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση σε πέντε (5) αστέρων και τη λειτουργία του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία “LOUIS ZANTE BEACH”, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας του σε 490 κλίνες (μείωση κατά 44 κλίνες) , κατόπιν υπαγωγής πολεοδομιών αυθαιρεσιών στις ρυθμίσεις του Ν 4495/17, κατασκευής νέων κολυμβητικό δεξαμενών και αλλαγή Φορέα σε “LEONIDAS HOTEL 1”, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 134,837,54 τ.μ., λόγω νέας εμβαδομέτρησης, που βρίσκεται στη θέση Λαγανάς, Δ.Ε Λαγανά, Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας,           κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση για το νέο αναπτυξιακό νόμο. Συνέπειες και  προοπτικές για  την ανάπτυξη και την απασχόληση στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας,                 κ. Γεώργιος Στασινόπουλος

                                                                            Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                                       Νικόλαος Μουζακίτης  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και το υπ. αριθ. ΦΕΚ 1011, τ.β’/04-03-22, παρ. 1β  «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας», σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νυδρίου του Δήμου Λευκάδας, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Η υπόθεση των 5 υδατοδρομίων οδηγείται στα «βράχια» με αποκλειστική ευθύνη της περιφερειακής αρχής.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι στο Τεμπλόνι, τα δέματα της Λευκίμμης.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Υποστελέχωση υπηρεσιών στην Π.Ε Λευκάδας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Οξυμένα τα προβλήματα στην  Διαχείριση των απορριμμάτων στην Ζάκυνθο  αντίστοιχα και στα άλλα νησιά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΦΟΔΣΑ;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Σύμβαση Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο : YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Π.Δ.24/1996.

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος  Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ 2ο:  «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Υφιστάμενη μονάδα λατομείου αδρανών υλικών, σπαστηρουτριβείου, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με την προσθήκη Μονάδας Α.Ε.Κ.Κ.”, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία “Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.”,  στη θέση “ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ”, Δ.Ε. Σάμης, του Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλληνίας».

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας , κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 3ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

                                                                            Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

                                                                                             Νικόλαος Μουζακίτης  

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.