Πολιτική

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου δια περιφοράς

90views

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ )

 

Έχοντας υπόψη, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 167 και 169 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ΄ αριθμ. 850 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: 65443/3-8-2023 (ΑΔΑ:ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7) και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81328/28-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων  η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς την  Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ, προς λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

                                                                         ΘΕΜΑ

 

ΘΕΜΑ : 11η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

 

Παρατήρηση:

 

  1. Καλείστε όπως ενημερώσετε, έως την Πέμπτη 05/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm_sylogikon_org@pin.gov.gr , για τη θέση σας επί του θέματος ψηφίζοντας υπέρ ή κατά ή αποχή ή λευκό ή παρών από την ψηφοφορία , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  1. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του email με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστατα για αυτήν.

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Νικόλαος Μουζακίτης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.