Πολιτική

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο το Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Απριλίου στην Ζάκυνθο

90views

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/13-07-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ζάκυνθο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ζακύνθου (πλατεία Σολωμού), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  1η: Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια , τμήμα “Κολοσύρτι και Λάπερδα”, πότε και πώς θα υλοποιηθεί η μελέτη κατασκευής του;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  2η: Δρόμος “διαφυγής” στην περιοχή του Ναυαγίου, ως πότε θα επιμένει η περιφερειακή αρχή σε κοστοβόρα έργα και παράνομες πρακτικές;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ποια έργα έχουν γίνει μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Ζάκυνθο ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια καταστροφικά φαινόμενα;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Αφού σφραγίσατε το Αθλητικό Στάδιο της Κέρκυρας τι μέτρα έχετε πάρει για την επαναλειτουργία του, την δυνατότητα προετοιμασίας των αθλητών και την στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης συνεδριάσεων έτους 2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ  2ο: 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ  3ο: 3η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κεφαλληνιακό ΄Ιδρυμα Ερευνών (ΚΙΕ).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της από 29-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με θέμα την εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών  Έργων Δασικής Οδοποιίας για την διάνοιξη δασικής οδοποιίας δρόμου Ά κατηγορίας στη θέση  Ναυάγιο της Δ.Ε. Ελατίων του Δήμου Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση της με αριθμ. 324-14/24-03-2021(ΑΔΑ: 6ΤΥΚ7ΛΕ-52Υ)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως προς την διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου) και του Δήμου Ζακύνθου για την υλοποίηση του έργου: “Εκτέλεση εργασιών, επισκευή, συντήρηση, καθαρισμός, εξωραϊσμός  στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο, καθαρισμοί σε κοίτες χειμάρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασίας»

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση παράτασης της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης έως 31/8/2023 καθώς και των Παραδοτέων Π.5.2 «εγκατάσταση συνολικού συστήματος αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε χερσαία και υδάτινα περιβάλλοντα»-έως 31/5/2023, Π.12.4 «2η έκδοση πρωτοκόλλων και αντίστοιχων προληπτικών μέτρων για την πιλοτική εκτίμηση επικινδυνότητας»-έως 31/5/2023 και Π.12.5 «τελική έκδοση πρωτοκόλλων και αντίστοιχων προληπτικών μέτρων για την πιλοτική εκτίμηση επικινδυνότητας»-έως 31/8/2023, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Ιονίου Πανεπιστημίου του έργου «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (Β.Ε.S.T.) (M.I.S. 5041640) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 -2020.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας .

 

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Βελτίωση του οδικού άξονα Αργοστόλι – Πόρος», με φορέα υλοποίησης την «ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕ Κ.Σ.ΣΥ)» του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Κατάργηση λογαριασμού διαθεσίμων της ΠΙΝ/Π.Ε Λευκάδας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πρακτορείο Λευκάδας).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου της Ι.Μ. ΑΓΡΙΛΙΩΝ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και του Δήμου Ληξουρίου για το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Σύναψης και όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, του Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού, εντός ορίων οικισμού Μαρκόπουλου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση για λύση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Άμυνας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη Κεφαλονιάς».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/13-07-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ζάκυνθο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ζακύνθου (πλατεία Σολωμού), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  1η: Οι προσλήψεις στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων , νέο πεδίο πελατειακών σχέσεων;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Προβλήματα υποδομών και στήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η Παλλική της Κεφαλονιάς βρίσκεται μόνο στις προεκλογικές φιέστες και τα Δελτία Τύπου της Περιφερειακής Αρχής και της κυβέρνησης. Τί γίνεται με τα παρακάτω χρόνια και άλυτα προβλήματα:

  • Την επισκευή του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου;
  • Την ολοκλήρωση του Γυμνασίου Αγίας Θέκλης;
  • Με το ΚΤΕΟ Ληξουρίου;
  • Με την κατασκευή των νέων Εργατικών Κατοικιών;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αρχοντικό Ρώμα στην Ζάκυνθο. Ενέργειες της Περιφέρειας για την απόκτησή του σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 212-24/20-12-2020 (ΑΔΑ ΨΗΨΕ7ΛΕ-ΒΑΙ) και της Οικονομικής Επιτροπής 791-45/13-09-2022 (ΑΔΑ 65ΒΜ7ΛΕ-ΙΞ6).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση παράτασης  της απασχόλησης κατά δώδεκα (12)  μήνες δύο (2) μακροχρόνιων ανέργων στην Π.Ε. Λευκάδας στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  σχεδίου της 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του
Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάδειξη
του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων β΄ & γ΄ τετραμήνου 2023.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Προγραμματισμός Αθλητικών Εκδηλώσεων β΄ & γ΄ τετραμήνου 2023.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Πορεία  διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg στη Ζάκυνθο.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας .

 

 

 Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.