Πολιτική

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στην Κέρκυρα

172views

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/13-07-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην Κέρκυρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην  Νομαρχία) Σπ.  Σαμάρα 13 , προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  1η: Το προωθούμενο έργο ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αποκλείει την Νότια Κέρκυρα και αφήνει άλυτα τα υπάρχοντα προβλήματα υδροδότησης της περιοχής. Ποια η θέση της περιφερειακής αρχής;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Οι Παξοί στο ίδιο έργο θεατές , κι αυτό τον χειμώνα βιώνουν συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Ασχολήθηκε η περιφερειακή αρχή;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Στο σκοτάδι  οι δρόμοι στην Βόρεια Κέρκυρα, προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες . Τι γίνεται με τα κονδύλια που έχουμε ψηφίσει για τον οδοφωτισμό και την  συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου και μέτρα για την  επίλυσή τους.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ  1ο: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ  2ο: 1η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας:                           «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» , με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ», ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ, Δ.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ, του          Δήμου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 4ο: ΈΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΤΕΡΝΟ-ΡΟΥΔΑ” του Δήμου Λευκάδας, Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με φορέα υλοποίησης την  Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με το αίτημα του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 8ο Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/13-07-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην Κέρκυρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην  Νομαρχία) Σπ.  Σαμάρα 13 , προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  1η: Κολυμβητήριο Ζακύνθου , άλλη μια φενάκη της ΠΙΝ/Κράτσα ;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Η οδική είσοδος στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς παραμένει αδιαμόρφωτη και ανεκτέλεστο το απαραίτητο έργο. Ποια η θέση της περιφερειακής αρχής;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  3η: Σχετικά με έργα οδικής ασφάλειας στην Λευκάδα:

α) Τι μέτρα θα πάρει η Περιφερειακή Αρχή για τον περιφερειακό δρόμο Νυδριού ο οποίος παραμένει ημιτελής και επικίνδυνος;

β) Σε ποιό στάδιο βρίσκεται το έργο “ Νέος δρόμος Φτερνό – Ρούδα” .

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με έργα οδικής ασφάλειας στην Κεφαλονιά: Τι θα κάνει η Περιφερειακή Αρχή για τον Επαρχιακό δρόμο στο Ληξούρι και στον Ασπρογέρακα , για την γέφυρα «ΧΕΙΜΩΝΙΚΟΥ» , τον δρόμο και την βραχοπροστασία του Μύρτου καθώς και τον δρόμο Φάλαρη – Μαγκρυώτικα;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Πανεπιστήμιο Πατρών για την πράξη “Adriatic Ionian SMAll  poRT Network  – AI SMART”» (MIS 5041594.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  σχεδίου και όρων  σύναψης προγραμματικής σύμβασης με  τίτλο:             «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΗΣ».Π/Υ 590.600,00€ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

 

 

  Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

  Νικόλαος Μουζακίτης  

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.