Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου την Τρίτη 31 Ιανουαρίου δια ζώσης

160views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

(άρθρο 78 του Ν. 4954/2022)

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου (οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 31η Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση 1ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2023 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  • Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίου Α.Ε. έτους 2023. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων και του Δήμου Ληξουρίου για την με κωδικό 14.6i.26.5.1.4 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6424) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
  • Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α., που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2023

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  • Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή Στέγης Μουσείου Ληξουρίου»

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφ/νιάς και Ιθάκης» «ΑΠΟΠΛΟΥΣ»

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Ντιουάνι

  • Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων: α) σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (άρθρο 186 παρ. 4 και 5) και β) το Π.Δ/γμα 270/1981 (άρθρο 7 παρ. 1) για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2023.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  • Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ληξουρίου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας και για την εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας που θα απαιτηθεί.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.