Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ληξουρίου την Τρίτη 3 Μαϊου

263views

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄)  στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου(οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 3η Μαΐου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα:

 

 

1.   Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου Ληξουρίου στη θέση «ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΒΙΑ» για ανέγερση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.με Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

2.   Μουσείο Καμιναράτων

Εισηγητής : Λαϊκή Συσπείρωση Ληξουρίου

 

3.   Αιτήματα εκπροσώπων τουρισμού

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

4.   Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης με την JET2

Εισηγητής : Α/Δήμαρχος κ. Πρεντάνος

 

5.   Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ληξουρίου και τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις)

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

6.   Έγκριση 7ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2022 (αριθ.  76/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

7.   Έγκριση 8ης αναμόρφωσης- τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2022 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

8.   Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Ληξουρίου (1-1-2022 έως 31-3-2022) (αρ. 81/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

9.   Γνωμοδότηση επί της αριθ. 53/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔ.Ε.Y.Α.Δ.Κ (τροποποίηση ισχύοντος Ο.Ε.Υ.)

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

10.   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016) για το έτος 2022

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

11.   Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2022

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

12.   Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 270/1981 για το έτος 2022

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

13.   Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Συντονιστικό Όργανο (Σ.Ο) του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 

14.   Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών, πωλητών υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

·       Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Παναγή Καππάτο

·       Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Σταύρο Τραυλό

·       Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σωτήριο Κουρή

·       Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς

·       Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους

Κοινοτήτων Δήμου Ληξουρίου.

·       Τοπικά Μ.Μ.Ε.

·       Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

·       Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:

·       Ιστοσελίδα Δήμου

·        Πίνακα Ανακοινώσεων

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.