Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργοστολίου για την “Έγκριση Τροποποίησης Ισολογισμού Απογραφής έναρξης 1/9/2019 Δήμου Αργοστολίου”

142views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27ης  ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 , την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019  , να  προσέλθετε   στην 27η  Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)  την Τετάρτη   19 Οκτωβρίου 2022  και ώρα   17:00 προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

   Έγκριση Τροποποίησης Ισολογισμού Απογραφής έναρξης 1/9/2019 Δήμου   Αργοστολίου σύμφωνα με την αριθ. 183744/2019 απόφαση Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς που δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 3454/Β/13-09-2019, 4533/Β/11-12-2019 και 4452/Β/08-10-2020, σύμφωνα με την  αριθ  262/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου .

 

Εισήγηση :  Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Γεράσιμος Παυλάτος ,  Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών   Σοφία Κουστουμπάρδη .

Στη συνεδρίαση θα παραστεί  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής    της ΣΟΛ Α.Ε

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

28ης  ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 , την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019  , να  προσέλθετε   στην 28η  Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)  την Τετάρτη   19 Οκτωβρίου 2022  και ώρα   17:30 προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

  Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  Δήμου Αργοστολίου Περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 ,  σύμφωνα με την 263/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Εισήγηση :  Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Γεράσιμος Παυλάτος ,  Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών   Σοφία Κουστουμπάρδη .

 

Στη συνεδρίαση θα παραστεί  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής    της ΣΟΛ Α.Ε

 

            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

29ης  ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 , την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019  , να  προσέλθετε   στην 29η  Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)  την Τετάρτη   19 Οκτωβρίου 2022  και ώρα   18:30 προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Αργοστολίου  Περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020,  σύμφωνα με την 264/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

 

Εισήγηση :  Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Γεράσιμος Παυλάτος ,  Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών   Σοφία Κουστουμπάρδη .

 

Στη συνεδρίαση θα παραστεί  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής    της ΣΟΛ Α.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30ης  ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 , την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019  , να  προσέλθετε   στην 30η  Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)  την Τετάρτη   19 Οκτωβρίου 2022  και ώρα   19:30 προκειμένου να συζητηθεί  τα παρακάτω θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης – Περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 Δήμου Κεφαλονιάς σύμφωνα με την 261/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

 

Εισήγηση : Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Γεράσιμος Παυλάτος ,  Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών   Σοφία Κουστουμπάρδη .

 

Στη συνεδρίαση θα παραστεί  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής    της  ΣΟΛ Α.Ε

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ                      

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.