Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

109views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4555/2018, την παρ.1   άρθρου 11 Ν.5043/2023  και το άρθρο 6 Ν5056/23, να  προσέλθετε   στην 6η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του  Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη  14  Φεβρουαρίου   2024  και ώρα   17:00 προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

 • Σχετικά με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την κατάταξη και διανομή του προσωπικού της λυθείσας Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ) στους τρεις Δήμους της Κεφαλονιάς (σύμφωνα με το από 8-2-2024 αίτημα εννέα Δημοτικών Συμβούλων).

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Παρίσης

 

 • Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2024

Εισήγηση: Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ.αριθμ.4/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση της 16/22.3.2023 Κανονιστικής Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ»

Εισήγηση: Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

 • «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών, Ελαστικών & Εργασιών Επισκευής Οχημάτων».

Εισήγηση: Δ/νση Καθαριότητας & Πρασίνου

 

 • Χορήγηση άδεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για τρία  ειδικά διασκευασμένα τραπέζια  εντός καταστήματος.

Εισήγηση: Τμήμα Εμπορικής Δραστηριότητας και Αδειών Κοιν Χώρων

 

 • Διαχείριση – εκπροσώπηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αργοστολίου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Εισήγηση περί αναγνώρισης κοινόχρηστης αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, στην θέση Αγ. Γεώργιος ή Ξώπλακα εκτός ορίων οικισμού πλατειών Δ.Ε Ελειού-Πρόννων.

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Εισήγηση για τον Ορισμό Υπολόγου Διαχειριστή και Υπεύθυνου Λογαριασμού της Πράξης με τίτλο:«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά – συνέχιση λειτουργίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003000 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

 

 • Εισήγηση για τον Ορισμό Υπολόγου Διαχειριστή και Υπεύθυνου Λογαριασμού της Πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αργοστολίου με συνέχιση της λειτουργίας του »  με κωδ. ΟΠΣ 6003025 στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

 • Ορισμός μελών Τουριστικής Επιτροπής

Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Ορισμός Εκπρόσωπου του Δήμου Αργοστολίου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  Σχολική Επιτροπή   Α’ Βαθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Αργοστολίου’.

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β’ Βαθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 

 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου».

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Ορισμός μελών του Δήμου Αργοστολίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Ορισμός μελών του Δήμου Αργοστολίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Σύνδεσμος με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Κεφαλληνίας»

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Ορισμός μελών Δήμου Αργοστολίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς»

Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

Του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τρωϊάννου Διονυσίου σχετικά με το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής για τα άτομα με αναπηρίες.

 

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.