Πολιτική

Συνεδριάζει η ΠΕΔΙΝ την Πέμπτη 12 Μαϊου στην Κέρκυρα

302views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  β) Ανανέωση της Α.Π. 597-26.04.2021 Σύμβασης για υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης και Εφαρμογής Διπλογραφικού της ΠΕΔ-ΙΝ.
  γ) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2022.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Απόφαση προκήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 6 «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων», της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
  β) Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας σε δράσεις τουριστικής προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος των Ιονίων Νήσων.
  γ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Ετήσιας Επιτροπής Καταστροφής και Απόσυρσης Yλικών.
  Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας Τεχνολογίας

& Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής.
  α) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 1407-25.10.2021 Σύμβασης του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».
  β) 1ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής του παραδοτέου της Α.Π. 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».
  γ) 3ο Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 227-03.02.2020 Σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου CULTURALION στο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
  β) MAGNET – The Network of Museums of Magna Grecia – “Δίκτυο Μουσείων της Μεγάλης Ελλάδας” Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Basilicata 2014-2020.
  Εισηγητές:
  Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ
  Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής

Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔ-ΙΝ.
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 Αλέξανδρος Παρίσης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.