Πολιτική

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σάμης

149views

Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει πως συντάσσει το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Παρακαλούμε τους δημότες να διατυπώσουν την άποψή τους απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου Σάμης (www.sami.gov.gr) ή πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGTldqlUzMFpazSKPzhb46IfIOwLNDR5Xirf9oZ4MzC2YgJg/formResponse

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως και τις 24/12/2022

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν. 4819/2021. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Σάμης, με έμφαση στην πεζή μετακίνηση προς δημόσια κτίρια και χώρους. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμη η καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων τους, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη μετακίνησή τους, καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5 λεπτά και οι απαντήσεις που θα δοθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του παρόντος Σ.Α.Π.


Κατά την επεξεργασία του παρόντος ερωτηματολογίου λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection regulation – GDPR).

Η συμβολή σας είναι σημαντική.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Σάμης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.