Πολιτική

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Άσχετος & επικίνδυνος ο τέως Περιφερειάρχης»

183views

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου:

«Άσχετος & επικίνδυνος ο τέως Περιφερειάρχης»

 

 

  • «Δεν γνωρίζει, δεν ενδιαφέρεται ή αποκρύπτει την πραγματικότητα… Κανένα έργο δεν απεντάχθηκε, όπως ψευδώς αναφέρει ο κος Γαλιατσάτος διασπείροντας ανασφάλεια σε πολίτες και δικαιούχους των έργων σε ολόκληρη την Περιφέρειά μας, την ώρα που ένα Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης δημοσίων πόρων χτίζεται για την Περιφέρειά μας»

 

  • «Απλό διοικητικό θέμα, για το οποίο θα έπρεπε να είναι ενήμερος ο τέως Περιφερειάρχης, καθώς στη θητεία του συντάχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με υποχρεωτική μετάπτωση έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης

 

 

Απάντηση στην επερώτηση της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» και του επικεφαλής της, Θεόδωρου Γαλιατσάτου, αναφορικά με τις πιστώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έδωσε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης, στο πλαίσιο της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023.

 

Δίνοντας τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, χαρακτήρισε τον τέως Περιφερειάρχη, Θεόδωρο Γαλιατσάτο «άσχετο και επικίνδυνο, καθώς με την «άγνοιά» του διασπείρει ανασφάλεια και ανησυχία στους πολίτες, αλλά και στους δικαιούχους των χρηματοδοτήσεων για τα αντίστοιχα έργα (Δήμους της Περιφέρειάς μας και άλλους φορείς)».

 

Στην απάντησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης, αποσαφήνισε ότι με τη συγκεκριμένη επερώτηση της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» δημιουργήθηκε σε ολόκληρη την Περιφέρεια μια ψευδής αίσθηση ότι απεντάχθηκαν έργα, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. «Δημιουργήθηκε εξαιτίας του κου Γαλιατσάτου ένας άνευ λόγου πανικός για ένα διοικητικό θέμα, το οποίο θα μπορούσε να έχει αποσαφηνιστεί με ένα τηλεφώνημα…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.

 

Αναλυτικά η απάντησή του στην επερώτηση της «ΑΝ.Α.Σ.Α.» με θέμα «Γιατί η κυβέρνηση μηδένισε τις πιστώσεις των έργων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; «Ιστορική» η ανικανότητα της Περιφερειακής Αρχής» (επερωτών: Θ. Γαλιατσάτος), έχει ως εξής:

 

«Επί της προηγούμενης κυβέρνησης συντάχθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μάλιστα, ήταν υπόχρεη να προχωρήσει σε μετάπτωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο νέο ΕΠΑ. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Μηδενίζοντας έργα, τα οποία στο προηγούμενο πρόγραμμα δεν είχαν ξεκινήσει και μεταφέροντάς τα, είτε ως ολόκληρο προϋπολογισμό, είτε ως νομική δέσμευση (Νο.Δε.) στο νέο πρόγραμμα, εφόσον είχαν δημοπρατηθεί.

 

Με το με α.π. ν. 4635/2019 (Α’167) θεσπίστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

 

Αντίστοιχα με το ΦΕΚ 5878Β/15-12-2021) εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑ το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προγραμματική περίοδο 2021-2025. Από την 01/06/2022 έχει ενεργοποιηθεί το ΕΠΑ το οποίο προβλέπει τη «μετάπτωση» των έργων που υπήρχαν στις συλλογικές αποφάσεις του ΠΔΕ στο νέο πρόγραμμα κατόπιν εξορθολογισμού των πιστώσεων σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων.

 

Κατόπιν αυτού, τα έργα, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα επερώτηση, καθώς δεν είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα (σε επίπεδο υποέργων) για τη συμβασιοποίησή τους, μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα.

 

Επισημαίνεται ότι για τη μεταφορά των έργων έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία δημοπρατήσεων (δηλ. εκτίμηση προϋπολογισμών των προς μεταφορά έργων μετά τη διαγωνιστική διαδικασία), καθώς και το γεγονός ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν είναι επιτρεπτή η ανάλωση της έκπτωσης που επιτυγχάνεται κατά τις δημοπρασίες.

 

Από τα ανωτέρω γίνεται προφανές ότι ο μεν πραγματικός προϋπολογισμός δεν είναι 38.018.181,08€, αλλά 32.702.247,11€, όπως επίσης και ότι τα έργα ουδέποτε μηδενίστηκαν. Αντίθετα μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα ΠΠΑ / ΕΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 

Σημειώνεται ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης, κατέθεσε στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων τον πλήρη πίνακα των έργων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα ΠΠΑ / ΕΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τους (προϋπολογισμοί, πιστώσεις κλπ) για την ενημέρωση των περιφερειακών συμβούλων και φυσικά των δικαιούχων.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.