ΟικονομίαΠολιτική

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027

63views

Ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 με τίτλο : Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών/ ερευνητικών φορέων της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο της RIS – Τομέας Προτεραιότητας : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης και σύμφωνα με την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Δ.Ε.Α.) εμπίπτουν ερευνητικά έργα που αφορούν τα ακόλουθα πεδία/προτεραιότητες :

  • Προτεραιότητα Α : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ με την αξιοποίηση τουριστικών «Big Data».
  • Προτεραιότητα Β : ΥΠΕΡ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ με τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων / καινοτόμων εργαλείων.
  • Προτεραιότητα Γ : Εστιασμένο ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING με δυνατότητα «εξατομίκευσης» με τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων / καινοτόμων εργαλείων.
  • Προτεραιότητα Δ : ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων / καινοτόμων εργαλείων.

Χαρακτηριστικά των ερευνητικών έργων θα είναι η δημιουργία ή/και αξιοποίηση τεχνολογικά προηγμένων / καινοτόμων εργαλείων, αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, Internet Of Things κλπ.

Προκειμένου, να εξασφαλίζεται η ευρεία αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (από αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, επισκέπτες, πολίτες), μετά την ολοκλήρωσή τους αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας ή/και αντίστοιχης εφαρμογής.

 

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 των ακόλουθων Πράξεων :

 

  1. ΟΡΙΟΘΈΤΗΣΗ ΖΩΝΏΝ ΥΦΑΛΜΎΡΙΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΊΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΊΑΣ ΣΤΙΣ ΛΕΚΆΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΉΣ ΠΟΤΑΜΏΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΙΟΝΊΩΝ ΝΉΣΩΝ – Β ΦΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης : 1.307.401,74 €

Το έργο αφορά στην εκπόνηση τεσσάρων ειδικών υδρογεωλογικών μελετών που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής που υπάγονται τα Ιόνια Νησιά με σκοπό: α) τον καθορισμό και την ακριβή οριοθέτηση των περιοχών των παράκτιων Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) των τεσσάρων μεγάλων νησιών του Ιονίου, τα οποία σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ παρουσιάζουν φαινόμενα εκτεταμένης ή τοπικής υφαλμύρινσης, ανεξαρτήτου προελεύσεως, β) τον καθορισμό του μηχανισμού υφαλμύρινσης με διάκριση σε αυτή που οφείλεται σε φυσικά αίτια και σε αυτή που είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενούς δραστηριότητας και γ) τον καθορισμό των μέτρων  περιορισμού ή αναστροφής της θαλάσσιας διείσδυσης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτή οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.

 

  1. ΜΈΤΡΑ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΥΔΆΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΔΉΜΟ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης : 225.995,77 €

Η Πράξη αφορά την υλοποίηση τριών (3) μέτρων, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Μέτρων του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02). Το Πρόγραμμα Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) που έχουν εφαρμογή στη ΛΑΠ Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (ΛΑΠ 0245) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υλοποίηση Μέτρων για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7) και ειδικότερα στην Ομάδα Μέτρων ΟΜ02 «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής».

 

  1. ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ – ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΎ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΑΓΊΑ ΜΑΡΊΝΑ – ΛΟΎΧΑ – ΓΎΡΙ – ΆΓΙΟΣ ΛΈΟΝΤΑΣ

ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης : 1.215.958,78 €

Το έργο αφορά την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από την γεώτρηση Γ32 έως την δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης των ορεινών κοινοτήτων της Ζακύνθου και κυρίως του Δήμου Ελατίων, που στο βόρειο τμήμα του παρουσιάζει το εντονότερο πρόβλημα ύδρευσης. Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, θα υδρευθούν οι παρακάτω κοινότητες: Λούχα, Γύρι, Έξω Χώρα, Μαριές. Επίσης θα μπορεί να ικανοποιήσει την ενδεχόμενη πρόβλεψη για μελλοντική υδροδότηση του οικισμού Καμπίου και όλων των οικισμών ΒΑ των Βολιμών. Το έργο, για 2.800,00 m θα κατασκευαστεί εκτός οδικού δικτύου, και όλο το υπόλοιπο μήκος του αγωγού θα κατασκευασθεί σε οδικό δίκτυο, εκ του οποίου τα 1.000,00 m διέρχονται από επαρχιακή οδό.

 

  1. ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΊΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ

ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ : ΙΟΝΊΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟ

Προϋπολογισμός Πράξης : 1.417.077,54 €

Το έργο αφορά σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2 κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και πιο συγκεκριμένα στα κτίρια του Αγγλικού Αναρρωτήριου στο Παλαιό Φρούριο και της Φοιτητικής Εστίας στη 2η πάροδο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Νέο Λιμάνι. Το κτίριο του Αγγλικού Αναρρωτήριου φιλοξενεί σε καθημερινή βάση πολλούς φοιτητές και καθηγητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών, σπουδών που έχουν εδώ και πολλά χρόνια άρρηκτες σχέσεις με την παράδοση και την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας. Το κτίριο της Φοιτητικής Εστίας φιλοξενεί πάνω από 100 φοιτητές ανά έτος από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχος των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων είναι αφενός η μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για την λειτουργία τους ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη προσαρμογή στους σχετικούς διεθνείς ενεργειακούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα και η αναβάθμιση των κτιρίων ώστε να προσφέρουν στους χρήστες καλύτερες συνθήκες εργασίας ή διαμονής σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΝ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.