ΑθλητισμόςΠολιτισμός

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο Αργοστολίου για την ανάθεση υπηρεσιών διδασκαλίας Κλασικού και Μοντέρνου Χορού

65views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αργοστολίου στο πλαίσιο της λειτουργίας των Τμημάτων Κλασικού και Μοντέρνου Χορού, καλεί τους ενδιαφερόμενους εφόσον επιθυμούν στην υποβολή αίτησης η οποία θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάθεση υπηρεσιών διδασκαλίας χορού των ανωτέρω τμημάτων.

Η ανάθεση ανεξαρτήτων υπηρεσιών αφορά την διδακτική περίοδο 2022-2023 και για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ταυτόχρονα ο/η ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει όλα τα τμήματα με σκοπό ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρουσίαση πολιτιστικών– χορευτικών εκδηλώσεων του Δήμου καθώς και την προετοιμασία των μαθητών για εξετάσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλοι σπουδών: δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής.

Προϋπηρεσία : αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού ή Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. και Νομικά πρόσωπα αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την κατάθεση αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» στην κ. Όλγα Γιαννάτου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.