Ορθοδοξία

Πρόγραμμα Κατανυτκτικών Εσπερινών εις Αργοστόλιον, Ληξούριον και Σάμη

135views

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

 

 

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023

    6:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Α‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

05/03/2023

6:30 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Β‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

12/03/2023

   6:30 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Γ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

19/03/2023

6:30 μ.μ.

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Δ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

26/03/2023

6:30 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Ε‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

02/04/2023

6:30 μ.μ.

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

ΣΤ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

 

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

 

 

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023

6:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Α‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

05/03/2023

6:30 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Β‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

12/03/2023

6:30 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Γ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

19/03/2023

6:30 μ.μ.

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Δ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος

26/03/2023

6:30 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου Ε‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

02/04/2023

6:30 μ.μ.

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου ΣΤ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

 

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ  2023

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

 

 

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2023

6:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Α‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

05/03/2023

6:30 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Β‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

12/03/2023

6:30 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Γ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

19/03/2023

6:30 μ.μ.

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Δ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφος

26/03/2023

6:30 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης Ε‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

02/04/2023

6:30 μ.μ.

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Ἐνορ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου πόλεως Σάμης ΣΤ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

 

Oἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται ἐν μονοεκκλησίᾳ τόσον εἰς Ἀργοστόλιον, ὃσον καί εἰς Ληξούριον καί Σάμη. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἀνωτέρῳ περιοχῶν θά συμμετέχουν εἰς αὐτόν λόγῳ μονοεκκλησίας.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.