Κοινωνία

Προτάσεις και στόχοι της Ένωσης “Υπερίων” για τα επόμενα τρία έτη

161views

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

ΓΙΑ TA ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Σύμφωνα με την έως τώρα πορεία, οι στόχοι της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Όπως αναφέρθηκε στη Λογοδοσία της Προέδρου, κύριο μέλημα της Ένωσης είναι η εγγραφή όλων των μελών Α.μεΑ. τόσο της Παλικής αλλά και των υπολοίπων περιοχών στο μέτρο του δυνατού. Όλα τα μέλη και οι φίλοι μαζί σε κοινή δράση και κοινό αγώνα. Για αυτό καλούμε όλους όσους έχουν στο οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον ένα Άτομο με Αναπηρία να εξαντλήσουν μαζί τους πάντα με διακριτικότητα, όλους τους τρόπους προσέγγισης.

Η ανάγκη για πανστρατιά όλων όσων θέλουν να έρθουν δίπλα στην Ένωση, να συνδράμουν με τις ιδέες τους , τις προτάσεις και το ενδιαφέρον τους τόσο για τη περεταίρω οργάνωση των ατόμων με αναπηρία , των οικογενειών τους αλλά και όσων φίλων επιθυμούν να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους στην κοινή μας προσπάθεια στην οποία κανείς δεν περισσεύει.

Όσον αφορά τα Δίκτυα η Ένωση θα εξακολουθήσει να είναι μέλος στα όργανα του γονεϊκού κινήματος (δευτεροβάθμιο ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τριτοβάθμιο ΕΣΑμεΑ).

ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΟΜΕΣ

Η Ένωση ήδη έχει πετύχει την επέκταση για τρία ακόμα χρόνια της ένταξης για τη Δομή Ημερήσια Φροντίδας στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και απομένει να κερδηθεί η πολυπόθητη αύξηση των ωφελούμενων στο Κέντρο μας λόγω και του αυξημένου ενδιαφέροντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ΚΔΗΦ. Πλέον έχει δημιουργηθεί μια Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε μισθωμένο ακίνητο στα όρια της πολύς του Ληξουρίου το οποίο και ανακαινίστηκε εκ βάθρων και στο οποίο διαβιούν μόνιμα πέντε ωφελούμενοι για τους οποίους αποτελεί το σπίτι τους και τους παρέχει μία ήρεμη, δημιουργική και ασφαλή διαβίωση.

Επίσης, μείζον ζήτημα λόγω των αυξημένων αναγκών είναι η δημιουργία της δεύτερης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες από το γραφείο του κ. Ρουχωτά και πλέον διατίθεται και αγροτεμάχιο κατάλληλο για την κατασκευή νέου κτηρίου που θα πληροί τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές. Έτσι θα είμαστε έτοιμοι όταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκηρύξει ανάλογη πρόταση.

Η συνέχιση λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. μετά την εξαετία του Ευρωπαϊκού προγράμματος είναι στους άμεσους στόχους μας. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί κύριο αίτημα και της ΕΣΑμεΑ για όλα τα Κ.Δ.Η.Φ. της χώρας μας. Διαφορετικά, ως εναλλακτικές λύσεις, θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ή συμβάσεις ασφαλιστικών ταμείων και ΕΟΠΥΥ με την καταβολή νοσηλειών ανά ωφελούμενο για το χρόνο πέρα της εξαετίας. Η δημιουργία σχετικού θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση λειτουργίας των Κ.Δ.Η.Φ είναι στις άμεσες προτεραιότητες.

Η ένταξη της Ένωσης στο LEADER είναι ο βασικός στόχος για το έτος αυτό.

Το πρόγραμμα αποτελεί Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (LiaisonsEntreActionsdeDéveloppementdelEconomieRurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου). Πρώτος στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των δύο κτιρίων του ΚΔΗΦ με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος . Δεύτερος στόχος μέσα από την ένταξη στο συγκεκριμένο ρπόγραμμα είναι η προμήθεια ενός πιο σύγχρονου και μεγαλύτερου λεωφορείο για τη μείωση του κόστους συντήρησης αλλά κυρίως για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του ΚΔΗΦ μια και οι ωφελούμενοι θα μπορούν στο σύνολο τους να προβαίνουν σε εκδρομές ή περιπάτους στο σύνολο τους και όχι σε ομάδες. Τέλος εφόσον υπάρχει διαθέσιμη πίστωση από το πρόγραμμα στους στόχους της Ενώσεως είναι και ο εξοπλισμός εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  • Συνέχιση ενίσχυσης της Ένωσης μέσω Δωρεών και άλλων προσφορών.

  • Προσπάθεια λήψης προγράμματος LEADER.

  • Ως «Ειδικώς αναγνωρισμένου Σωματείου», καταθέτουμε επιμελώς στην Πρόνοια όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης. Τα ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία έχουν κρατικές επιχορηγήσεις και περισσότερα έσοδα από Δράσεις (bazaar, λαχειοφόρους, κ.λ.π.)

  • Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συμμετοχή μας στην κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Για πληρέστερη ενημέρωση «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού ωφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

ΠΡΟΒΟΛΗ

  • Διαρκής αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας με το πλέον σύγχρονο τρόπο στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της άμεσης ενημέρωσης και της αύξησης της επισκεψιμότητας.

  • Εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απενοχοποιώντας το στίγμα της διαφορετικότητας και συνεργαζόμενοι με άλλους φορείς για την καλύτερη ανάδειξη του προβλήματος.

  • Σεμινάρια και ημερίδες. Έντυπο υλικό.

  • Όπου δίνεται η ευκαιρία η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και το επιστημονικό προσωπικό του Κ.Δ.Η.Φ. θα παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις με συνέντευξη στα ΜΜΕ και τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στα διάφορα ιστολόγια (blogs).

  • Προβολή της δράσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, του τρόπου λειτουργίας και των ωφελημάτων για τους διαβιούντες ΑΜΕΑ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ένωση θα υποβάλλει προτάσεις μέσω των ομοσπονδιών για τροποποίηση του Νομικού πλαισίου περί των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και την επίτευξη βιωσιμότητας που είναι απολύτως αναγκαία.

Επίσης, θα υποβάλλει προτάσεις, που αφορούν οικονομικά και συνταξιοδοτικά θέματα των Α.μεΑ.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Ένωση θα συμμετέχει σε δράσεις, που οργανώνουν ο Δήμος, η Περιφέρεια, άλλοι φορείς, καθώς και πολιτιστικοί Σύλλογοι.

Άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε φορείς και υπηρεσίες, που σχετίζονται με θέματα προάσπισης των Δικαιωμάτων των Α.μεΑ.

Θα ασκηθούν πιέσεις στους οικείους Δήμους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα, που υπέβαλε η Ένωση για κτιριακά προβλήματα του Κέντρου και η επιπλέον διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου που στεγάζεται.

Ενώ θα συνεχιστεί η πίεση για την τοποθέτηση συστήματος διευκόλυνσης της προσβασιμότητας σε τοπική παραλία της Παλικής.

Η Ένωση με σεβασμό και ευθύνη συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Σταύρος Λυκούδης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.