Κοινωνία

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Ν. 50 (Αργοστολίου-Σάμης)

136views

                                    Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      1/2024     

 

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Ν. 50 (Αργοστολίου-Σάμης) ».

   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε) Το υπ’ αριθμ’ 6476/1213 από 23-1-2024 έγγραφο της   Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

στ)  Την υπ’ αριθμ’ 7170/24/149294 από 23-1-2024 αναφορά του Τμήματος

Τροχαίας  Αργοστολίου.

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς  και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, καθώς  και  στην αποφυγή ατυχημάτων

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της  Εθνικής Οδού Νο 50 (Αργοστολίου-Σάμης) και συγκεκριμένα από την διασταύρωσή της με την Δημοτική Οδό Αργοστολίου- Μύλου του Πετριά-Ραζάτων (θέση Μύλος του Πετριά), μέχρι την διασταύρωσή της με την Δημοτικό Οδό Αργοστολίου- Μύλου του  Πετριά-Ραζάτων (ύψος ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.), για την Τετάρτη 24-1-2024 και κατά τις ώρες 08:00΄έως 17:00΄ για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης  της γέφυρας   <<Αγίας Βαρβάρας>>, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου <<Συντήρηση και Αποκαταστάσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης>> .

 

 

 

Άρθρο 2ο  

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου, ως ακολούθως:

– Για τα  Ι.Χ. Οχήματα  μέσω της παράπλευρης Δημοτικής Οδού  Αργοστολίου- Μύλου του Πετριά- Ραζάτων.

– Για τα Βαρέων Τύπου Οχήματα  (νταλίκες, φορτηγά, λεωφορεία ΚΤΕΛ κ.λ.π)  μέσω της  Επαρχιακής Οδού  μετά την διασταύρωση στην θέση <<Μύλος Πετρία>> προς Δράπανο και στην συνέχεια μέσω της  Επαρχιακής Οδού  Διλινάτων- Διβαράτων (μέσω Φάλαρης)  .

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές-αναγγελίας κινδύνου & πληροφοριακές) , καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρο 9 &10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας  », του ανωτέρω (ε) σχετικού, καθώς και  τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Τ.Τ. Αργοστολίου). Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου να μεριμνήσει για την ασφάλεια του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου και τις ώρες που το εργοτάξιο δεν λειτουργεί, με φύλαξη του χώρου του εργοταξίου  .

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του  Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τον ανάδοχο του έργου, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

– Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 2696/99

«Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως  τροποποιήθηκε –αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  και να επιτηρεί  το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Ταξίαρχος 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.