Κοινωνία

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής  Οδού Νο 29 (Φαρακλάτα- Δειλινάτα- Αγία Ευφημία από Ε.Ο. Αργοστολίου-Σάμης και δια Μακρυώτικών –Βασιλοπουλάτων και Δρακοπουλάτων)

174views

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η     (16/2023)      

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της  Επαρχιακής  Οδού Νο

                 29 ( Φαρακλάτα- Δειλινάτα- Αγία Ευφημία από Ε.Ο. Αργοστολίου-Σάμης και δια

                   Μακρυώτικών –Βασιλοπουλάτων και Δρακοπουλάτων) ».

 

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε)  Το   υπ’ αριθ. 34174/7540 από 25-4-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

 

και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

Την  προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων σε τμήμα της  Επαρχιακής Οδού Νο 29    για το χρονικό διάστημα από την 08:30΄ώρα της  26-4-2023 έως και την 20:00΄ ώρα της 28-4-2023 ,  λόγω ερευνητικών διατρητικών εργασιών στο οδόστρωμα στα πλαίσια της μελέτης <<Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κεφαλληνίας>>.

 

Αρθρο 2ο 

Η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία θα είναι συνεχής για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, θα αρχίζει από την διασταύρωση της με την Ε.Ο. Νο. 31  θέση << Φάλαρη>>  μέχρι την διασταύρωση της με την Ε.Ο. Νο. 32  στον οικισμό Μακρυώτικα.

 

Άρθρο 3ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των Επαρχιακών Οδών Νο 31 και Νο 32, με μέριμνα και φροντίδα του Α.Τ. Σάμης.

 

Άρθρο 4ο

Ο ανάδοχος του έργου  παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> , σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα τεύχη του φακέλου δημόσιας σύμβασής και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α. Τ. Σάμης).

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών. Επίσης να μεριμνά για την ασφάλεια του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου και για τις ώρες που το εργοτάξιο δεν θα λειτουργεί, με φύλαξή του.

Άρθρο 5ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 6ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε –αντικαταστάθηκε και  ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 7ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Σάμης το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

 

  Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

  Αστυνομικός Διευθυντής

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.