Κοινωνία

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω Καρναβαλικών εκδηλώσεων σε Αργοστόλι-Ληξούρι και Σάμη

22views

Α Π Ο Φ Α Σ Η  8/2024

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση προσωρινών τροχονομικών ρυθμίσεων – Καρναβαλικές   εκδηλώσεις

2024 στην πόλη Αργοστολίου Κεφ-νίας».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής      Αστυνομίας».
 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής          Αστυνομίας».
 5. Το υπ’ αριθ. 4221 από 12-3-2024 έγγραφο του Δήμου Αργοστολίου.
 6. Την υπ’ αριθ. 7170/24/540235 από 14-3-2024 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας  Αργοστολίου.

 

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας την Παρασκευή  15-3-2024 η Βραδινή Παρέλαση και την Κυριακή 16-3-2024 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και με σκοπό την  εξασφάλιση της  ομαλής διεξαγωγής των εν λόγω εκδηλώσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αλλά  και της  ασφαλούς  κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων  και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2024

Α) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  όλων οχημάτων από 19.00΄ ώρας έως 21.00΄ ώρας στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • στην οδό Α. Μεταξά από την συμβολή της με την οδό Λιθοστρώτου μέχρι την συμβολή της με την οδό Α. Τρίτση.
 • στην οδό Α. Τρίτση από την συμβολή της με την οδό Α. Μεταξά, μέχρι την συμβολή της με την οδό Α. Χοιδά.
 • καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρ. Βεργωτή και στις δύο πλευρές της.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-3-2024

Β) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης όλων οχημάτων από 14.00΄ ώρας έως 16.00΄ ώρας στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρ. Βεργωτή και στις δύο πλευρές της.

 

Άρθρο 2ο

    

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Αργοστολίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του  Τμήματος Τροχαίας  Αργοστολίου.

Άρθρο 3ο

 

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν.  2696/99 «Κ.Ο.Κ» για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 4ο

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η  9/2024

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση προσωρινών τροχονομικών ρυθμίσεων – Καρναβαλικές   εκδηλώσεις

2024 στην πόλη Ληξουρίου Κεφ-νίας».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 5. Το υπ’ αριθ.1945 από 12-3-2024 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου.
 6. Την υπ’ αριθ. 7173/24/489341 από 7-3-2024 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

 

 

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το Σάββατο 16-3-2024 η Βραδινή Παρέλαση και την Κυριακή 17-3-2024 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και με σκοπό την  εξασφάλιση της  ομαλής διεξαγωγής των εν λόγω εκδηλώσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αλλά  και της  ασφαλούς  κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων  και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-3-2024

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 15:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • Στην οδό Στ. Τυπάλδου, από το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Β. Χαριτάτου έως την διασταύρωση της οδού Τ. Μπασιά με την οδό Ε. Βενιζέλου.
 • Στην οδό Ε. Βενιζέλου, έως την διασταύρωσή της με την  οδό Γ. Λαμπράκη.
 • Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου σε όλο το μήκος της.
 • Στην οδό Α. Λασκαράτου, από την διασταύρωσή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως το ύψος της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.
 • Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

 

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 19:00΄ ώρα έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών.    

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-3-2024

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 10:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • Στην οδό Ε. Βενιζέλου, από την διασταύρωσή με την οδό Τυπάλδου Μπασιά έως την οδό Γ. Λαμπράκη.
 • Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου σε όλο το μήκος της.
 • Στην οδό Α. Λασκαράτου, από την διασταύρωσή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας Ληξουρίου.
 • Στη οδό Μαντζαβινάτου, από την διασταύρωσή της με την οδό Α. Λασκαράτου έως την διασταύρωσή της με την οδό Τυπάλδου Μπασιά.
 • Στην οδό Α. Ευαγγελάτου, από την διασταύρωσή της με την  οδό Ριζοσπαστών έως τη διασταύρωσή της με την  οδό Σ. Τυπάλδου.
 • Στην οδό Τυπάλδου Μπασιά, από την διασταύρωσή της με την οδό Λαυράγκα έως την διασταύρωσή της με την οδό Σ. Λούζη (με κατεύθυνση την έξοδο της πόλης προς Κατωγή).
 • Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

 

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 12:00΄ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών. 

 

Γ) Αντιδρόμηση κυκλοφορίας (αλλαγή φοράς) από 13:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

Στην οδό Α. Ευαγγελάτου, από την διασταύρωσή της με την οδό Ριζοσπαστών έως ην διασταύρωσή της με την οδό Στ. Τυπάλδου.

 

Άρθρο 2ο

    

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

 

Άρθρο 3ο

 

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ» για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με  το άρθρο 48 Ν. 4313/2014 καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 4ο

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  10/2024

 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Σάμη Κεφ-νίας».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής      Αστυνομίας».
 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής          Αστυνομίας».
 5. Την υπ’ αριθ. 7174/24/526513 από 12-3-2024 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης.

 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αιγιαλός» που θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη Κεφ/νίας την Καθαρά Δευτέρα 18-3-2024 και με σκοπό την  εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εν λόγω εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αλλά  και της  ασφαλούς  κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων  και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

 

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης όλων των οχημάτων την 18-3-2024 κατά τις ώρες 11.00’  – 16.00’ επί της οδού Ι. Μεταξά πόλεως Σάμης και ειδικότερα από την διασταύρωσή της με την οδό Επτανήσου μέχρι την διασταύρωσή της με την παραλιακή οδό.

Άρθρο 2ο      

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Σάμης που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του  Αστυνομικού Τμήματος Σάμης.

Άρθρο 3ο

 

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν.  2696/99 «Κ.Ο.Κ» για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 4ο

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ιωάννης ΜΠΟΥΜΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.