Κοινωνία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της  Επαρχιακής Οδού  Ν. 40 (οικισμός Χαβριάτων), λόγω εκτέλεσης έργων>>

67views

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      22/2023     

 

ΘΕΜΑ : <<Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της  Επαρχιακής Οδού  Ν. 40 (οικισμός Χαβριάτων), λόγω εκτέλεσης έργων>>.

 

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε)  Την υπ’ αριθμ’ Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛ1/232624 από 27-7-2023 Απόφασης της

Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την από 25-7-2023 αίτηση Αναδόχου  <<Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.-ΕΡΤΕΚΑ

Α.Ε.>>

ζ) Την  από  27-7-2023 αναφορά του Α.Τ. Παλικής.

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την προσωρινή  απαγόρευσης της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων σε τμήμα της  Επαρχιακής Οδό Ν. 40 (οικισμός Χαβριάτων)  και συγκεκριμένα από την συμβολή της Ε.Ο. Χαβριάτων- Ληξουρίου με τον ανηφορικό τσιμεντοστρωμένο δρόμο που οδηγεί  στην περίβολο του Ι.Ν. Χαβριάτων  μέχρι και πριν την συμβολή της Ε.Ο. Χαβριάτων-Ληξουρίου με τον πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο προς Αγ. Γιάννη,  για το χρονικό διάστημα από την 29-7-2023 και  την 31-8-2023 καθ’ όλο το 24ωρο , για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας, με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων >> του οποίου Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου  είναι η Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

 

Άρθρο 2ο  

Οι   εναλλακτικές διαδρομές  για τις  μετακινήσεις των κατοίκων από τον οικισμό Χαβριάτων  θα είναι  μέσω του  οικισμού  Χαβδάτων, καθώς  και μέσω του αγροτικού δρόμου προς Αγ. Γιάννη.

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές-αναγγελίας κινδύνου & πληροφοριακές) , καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρο 9 &10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας  », της ανωτέρω (ε) απόφασης, καθώς και  τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ. Παλικής).

Άρθρο 4ο

 

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

 

Άρθρο 5ο

 

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις    του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

 

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού  και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

    Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

   Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

  Αστυν. Διευθυντής 

    

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.