ΟικονομίαΟρθοδοξία

Προκήρυξη εκποίησης ακινήτου ενορίας Ματσουκάτων Ερύσσου

61views

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΩΝ ΕΡΥΣΣΟΥ

 

Βάσει τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου 590/1977 καί τοῦ Κανονισμοῦ ἀριθμ. 8/1979 (Φ.Ε.Κ. 1/5-01-1980) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν διατάξεων τοῦ Ν.1811/1988 (Φ.Ε.Κ. 231/1988 τ.Α’), καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου (Πράξεις Συνεδριάσεων ἀριθμ. 02/5-02-2024 & 03/19-03-2024 & 04/2-04-2024), τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Ματσουκάτων Ἐρύσσου, προκειμένου νά ἐξεύρει οἰκονομικούς πόρους διά τήν ἐπισκευή τοῦ Ἱ.Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί λοιπές ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας, προκηρύσσει δημόσιον πλειοδοτικόν διαγωνισμόν (Δημοπρασία) διά τήν ἐκποίησιν τοῦ κάτωθι ἀκινήτου:

  • Οἰκόπεδο στήν θέση «Μαύρη Κουτσούρα» ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ Κατσαράτων ἐκτάσεως 1.049,70m2 μέ πρόσοψη πρός τήν ἐπαρχιακή ὁδό, μέ ἐλάχιστο ὃριο προσφορᾶς τό ποσόν τῶν «000,00€», ἡ ὁποία θά εἶναι καί τιμή εκκίνησης τοῦ πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ.

Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός θά γίνει στό Γραφεῖο – Κελλίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Ματσουκάτων τήν 15ην τοῦ μηνός Μαῒου 2024 ἡμέρα Τετάρτη καί ὣρα 11:00 π.μ. ἐνώπιον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ διάρκεια χρόνου ἐνημέρωσης τῶν ἐνδιαφερομένων θά εἶναι ἀπό σήμερα 4/04/2024 ἓως καί 15/05/2024.

Ὃσοι ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στόν πλειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) πρέπει νά προσκομίσουν ἐγγύηση ποσοῦ ἲσου μέ τό 10% τῆς προσφορᾶς.

Ἡ ἐκποίηση θά γίνει μέ φανερή δημόσια δημοπρασία. Τό τίμημα θά καταβληθεῖ τοῖς μετρητοῖς ἐντός δέκα πέντε «15» ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως τῶν πρακτικῶν ἀπό τό Μ.Σ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας πού θά γνωστοποιηθῆ στόν πλειοδότη. Ἐάν ὁ πλειοδότης δέν προσέλθει ἐντός τῆς ἂνω ἀναφερομένης προθεσμίας ἢ δέν καταβάλει τό τίμημα τοῦ

 

 

ἀκινήτου ὑφίσταται τίς κυρώσεις πού προβλέπονται ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς Κανονισμούς.

Οἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς ἐπιστρέφονται στούς μή πλειοδότες. Τόν πλειοδότη θά βαρύνουν μονομερώς, ὃλα τά ἒξοδα τῆς δημοπρασίας, τοῦ Συμβολαίου τῆς μεταγραφῆς καί ὁ φόρος μεταβίβασης.

Πληροφορίες ἀπό το Ἐκκλ. Συμβούλιο & τόν Ἐφημέριο στό τηλέφωνο 6976310877 π. Ἰωάννης.

Τά Πρακτικά θά ὑποβληθοῦν πρός ἒγκρισιν εἰς τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον τῆς Ἱ. Μ. Κεφαλληνίας.

Ματσουκάτα Ἐρύσσου 4/04/2024

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Κοψίνης

 

 

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.