Οικονομία

Προκήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ ἐκμίσθωσης ἀκινήτου στο Αργοστόλι

65views

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Δημοσίου Πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ ἐκμίσθωσης ἀκινήτου.

 

Ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσουν Δημόσιον Πλειοδοτικόν Διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωση ἀκινήτου, ἰσογείου 50 τ.μ. ὠφελίμου ἐπιφανείας (μέ πατάρι) εἰς τήν ὁδόν Σωτῆρος 10, Ἀργοστόλιον, δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ κτιρίου ἒνθα στεγάζεται ἡ Δ.Ο.Υ. Ἀργοστολίου, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἢδη ὡς κατάστημα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, λόγῳ λήξεως τοῦ Συμφωνητικοῦ Μίσθωσης τοῦ ἀκινήτου.

Τό ἐν λόγῳ ἀκίνητο δύναται νά μισθωθεῖ εἲτε διά κατάστημα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος εἲτε καί δι΄ ἂλλην χρῆσιν.

Τιμή ἐκκίνησης τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι τό ποσόν τῶν «600,00€» μηνιαίως.

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι διά τήν ἐνοικίασιν τοῦ ἐν λόγῳ ἀκινήτου νά προσκομίσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου, εἰς τήν ἓδραν τοῦ ΙΤΚ τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό 15/04/2024 ἓως καί 22/04/2024, ὣρες Γραφείου 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ., ἐργάσιμες ἡμέρες, τηλ. ἐπικοινωνίας 2671022231 & 2671028011. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀναγράφουν εὐκρινῶς, ὂνομα, ἐπίθετο, τηλ. ἐπικοινωνίας, τήν χρῆσιν αὐτοῦ καί τό προσφερόμενον ποσόν διά τήν ἐνοικίασίν του.

Οἱ φάκελοι τῶν προσφορῶν θά ἀνοιχθοῦν τήν 22αν/04/2024 ἡμέρα Δευτέρα τήν καταληκτικήν ὣραν 11:30 π.μ. ἀπό τό Δ.Σ. τοῦ ΙΤΚ, θά ἀξιολογηθοῦν καί θά γίνει ἡ κατακύρωσις τοῦ πλειοδότου, ὁ ὁποῖος θα κληθεῖ διά τήν ὑπογραφίν μισθωτηρίου.

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.