ΟικονομίαΠολιτική

Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα

122views

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 7ης/2023 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Σάββατο 18 του μηνός Μαρτίου 2023, στην Λευκάδα.

 

Αριθ. Απόφασης 59-7/1803-2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.

Σήμερα, ημέρα Σάββατο 18 του μηνός Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στην Λευκάδα, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’ αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ.: οικ.20584/13/10-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

 

 1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
 2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
 3. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
 4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
 5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
 6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
 7. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
 8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
 9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
 10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
 11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
 12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
 13. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
 14. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
 15. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
 16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
 17. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
 18. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
 19. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
 20. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
 21. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
 22. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
 23. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
 24. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
 25. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
 26. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
 27. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
 28. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου
 29. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου

 

 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

 

 1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
 2. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
 3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
 4. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
 5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
 6. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
 7. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
 8. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
 9. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
 10. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
 11. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη
 12. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

 

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι εννέα (29) και ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη.

 

Κατά την συζήτηση της 1ης Επερώτησης προσήλθε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος.

 

Κατά την συζήτηση της 4ης Επερώτησης προσήλθε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ..

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Μουζακίτης ζήτησε να  προτάξει το Σώμα το 6ο εντός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ¨Νέα πρωτότυπη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών Αναψυχής στον κόλπο Πετριτή – Καλυβιώτη – Αλυκές της Νότιας Κέρκυρας¨», διότι παρευρίσκοντο στην συνεδρίαση και ζήτησαν παρέμβαση επί του θέματος, εκπρόσωποι των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση τα θέματα που κατατέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου το Σώμα να αποφασίσει για την συζήτησή τους:

 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Συγκρότηση νέου  Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων  ΠΣΕΚ-ΙΝ.

Εισηγήτρια : Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

 

2ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Εξουσιοδότηση Διευθύνσεων Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση των δημόσιων συμβάσεων μελετών του Ν. 4412/16 που υλοποιούν, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 163, περίπτωση ιστ΄, του Ν. 3852/10.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υποδομών & Τεχνικών ΄Εργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

 

3ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την εκπόνηση της μελέτης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου της Ι.Μ. ΑΓΡΙΛΙΩΝ.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός

 

4ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ’ αριθμ. 1 επαρχιακής οδού, εκτός ορίων οικισμού Περατάτων.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός

 

5ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : «Παράταση απασχόλησης στην Π.Ε. Ζακύνθου κατά 12 μήνες, εννέα (9) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, βάσει της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ».

Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου

 

6ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : «Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  “Ανάπλαση και Ανάδειξη τουριστικής ζώνης από την θέση “Τσάκι” έως την Μεσογγή επί της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας -Λευκίμμη”».

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

 

7ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης, του Δήμου Ληξουρίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

 

8ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε.  Κέρκυρας.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

 

9ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

 

10ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.

Εισηγητής : Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

11ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Επιστρεπτέα Προκαταβολή – δυνατότητα επανόρθωσης λαθών μη διατήρησης του προβλεπόμενου μέσου όρου απασχόλησης.

Εισηγητής : Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ως εξής:

 

Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

Το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

Το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ο 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023.

 

Το 11ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023 ή της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Κυριακής 19 Μαρτίου 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μουζακίτης, έθεσε προς συζήτηση το 10ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.

 

Θέμα 1ο  Ε.Η.Δ.: Πλυντήριο-λιπαντήριο βαρέων οχημάτων στην Απόλπαινα.

Με την έναρξη της συζήτησης ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», Θεόδωρος Χαλικίας  εισηγήθηκε τα κάτωθι

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», Θεόδωρος Χαλικίας. Ενημέρωσε το Σώμα, εκτός των άλλων, ότι για το ίδιο ζήτημα έχει πραγματοποιηθεί συζήτηση και έχει παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας όπου θεώρησαν λογικό το αίτημα των κατοίκων της περιοχής, λαμβάνοντας δε μια σειρά από μέτρα. Να σημειωθεί όμως ότι η απόφαση δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή.

 

Παρόντες στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ήταν οι εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Απόλπαινα» και την Επιτροπή Κατοίκων Ιδιοκτητών Λευκάδας. Τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν την αντίθεση των κατοίκων στην λειτουργία του πλυντηρίου-λιπαντηρίου τροχοφόρων και βαρέων οχημάτων στον συγκεκριμένο οικισμό. Παρέθεσαν  επίσης μια σειρά περιβαλλοντικών προβληματισμών, επισημαίνοντας κυρίως το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας της περιοχής.

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο επιχειρηματίας της επένδυσης του πλυντηρίου-λιπαντηρίου, κ. Ιωάννης Μαλακάσης ο οποίος ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η επιχείρησή του θα λειτουργήσει έχοντας κάνει όλα τις νόμιμες διαδικασίες που προέβλεπε ο νόμος, επένδυσε σε αυτή την δραστηριότητα μεγάλο χρηματικό ποσό, μέρος του οποίου επιδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ.

Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση όπου τέθηκαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς τόνισε ότι πρέπει να σταθούμε με προσοχή πάνω στο αίτημα και την αγωνία των κατοίκων. Υπογράμμισε όμως ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα, για τον καθορισμό χρήσης γης, την χορήγηση οικοδομικών αδειών που αρμόδιος φορέας είναι ο Δήμος. Εάν ο καθορισμός χρήσης γης είχε γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο και προέβλεπε κάτι άλλο, δεν θα γινόταν το συγκεκριμένο πλυντήριο. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στα τροχαία ατυχήματα  που προβληματίζουν σοβαρά αλλά δήλωσε ότι δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη επιχείρηση. Κατέληξε τέλος ότι ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια μένουν αμέτοχοι στο ζήτημα αυτό, με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες όμως που διαθέτουν.

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία», περιφερειακός σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπύρου τόνισε ότι το εν λόγω ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό, κατανοώντας και την θέση των κατοίκων αλλά και του ιδιοκτήτη. Συνέχισε λέγοντας ότι χρειάζεται επανεξέταση στην όλη περιοχή, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ως ώστε να αποφευχθούν τα ατυχήματα στην περιοχή, καθώς επίσης και να επανεξεταστούν οι άδειες που αν και χορηγήθηκαν νόμιμα.

 

Ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Επτανησιακή Πρωτοβουλία», κ. Ιωάννης Ροντογιάννης τόνισε ότι το θέμα θα πρέπει να το δούμε συνολικά, ο καθορισμό χρήσης γης, θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών είναι ένα ζήτημα, πρέπει όμως να συμπαρασταθούμε και στους κατοίκους που διεκδικούν και αγωνιούν για την περιοχή τους.

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», περιφερειακός σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσατος προέτρεψε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να δουν το πρόβλημα συνολικά στην περιοχή, με ένα τοπικό χωροταξικό. Πρότεινε επίσης η Περιφέρεια  να παίξει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο ως προς τις υπηρεσίες αλλά να συνεργαστεί και να συνεννοηθεί με τον Δήμο για να δοθεί ένα αποτέλεσμα με πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας.

Τέλος ο κ. Θεόδωρος Γαλιατσατος έθεσε την ακόλουθη πρόταση προς ψήφιση στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ως ακολούθως :

 

 1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά επανεξέταση της αδειοδότησης της εγκατάστασης στο πλαίσιο ευρύτερης θεώρησης της οδικής ασφάλειας της περιοχής, στην κατεύθυνση πρόσθετων μέτρων και περιορισμών λαμβάνοντας υπ΄ όψη στοιχεία όπως κυκλοφοριακός φόρτος της οδού, συχνότητα ατυχημάτων κ.λ.π..
 2. Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά την ανάληψη πρωτοβουλίας άμεσης συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Δήμο Λευκάδας για την υλοποίηση της 128/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που είναι σχετική με το υπό συζήτηση θέμα.

 

Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», περιφερειακή σύμβουλος κ. Αλεξάνδρα Μπαλού τόνισε ότι είναι γνωστό το θέμα στο περιφερειακό Συμβούλιο. Ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουν κάνει παλιότερα σχετική ερώτηση. Η Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν λάβει γνώση του θέματος. Οι κάτοικοι έχουν στείλει πολλά έγγραφα που σχετίζονται και τεκμηριώνουν το δίκαιο του αιτήματος τους. Συνέχισε επισημαίνοντας ότι κατ’ επανάληψη η συγκεκριμένη εγκατάσταση, που δημιουργείται από τον επιχειρηματία, είναι πλυντήριο – λιπαντήριο βαρέων οχημάτων (νταλίκες, λεωφορεία κλπ). Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι βιομηχανικού χαρακτήρα, και σε άλλους νομούς βρίσκονται εντός οριοθετημένων βιομηχανικών ζωνών και βιοτεχνικών πάρκων. Η επιχειρούμενη εγκατάσταση τέτοιας μονάδας σε περιοχή ανάμεσα σε οικίες αναπόφευκτα θα υποβαθμίσει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, θα αυξήσει την επικινδυνότητα του επαρχιακού δρόμου,  αφού ο κυκλοφοριακός φόρτος μαζί με τη στενότητα του επαρχιακού δρόμου, ειδικά την περίοδο αιχμής δημιουργούν συνθήκες μεγάλου κινδύνου. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι από τους πρώτους σε ατυχήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Επιπλέον, η έλλειψη νερού το καλοκαίρι στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες ανάγκες σε νερό της συγκεκριμένης επιχείρησης, η έλλειψη αποχέτευσης και μάλιστα ειδικού τύπου για επικίνδυνα χημικά και ορυκτέλαια είναι σαφείς ενδείξεις μελλοντικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης και δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον απαιτούμενο βαθμό από την περιφερειακή αρχή και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Θεωρούν τέλος ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα τους.

Η κ. Αλεξάνδρα Μπαλού  έθεσε την ακόλουθη πρόταση προς ψήφιση στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ως ακολούθως :

 • Να γίνει μέτρηση του κυκλοφοριακού φόρτου, όχι σε συνθήκες χειμώνα αλλά σε συνθήκες θερινής σεζόν, για να αποτυπωθεί η πραγματική επικινδυνότητα της κατάστασης.
 • Να αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την όχληση στον οικισμό.
 • Να σταθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλευρό του δίκαιου αιτήματος των κατοίκων, ανακαλώντας την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του πλυντηρίου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κ. Νικόλαος Μουζακίτης έθεσε σε ψηφοφορία  τις δύο προτάσεις :

 

Α. Την κοινή πρόταση της Περιφερειακής Αρχής και της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά» όπως αυτή διατυπώθηκε ανωτέρω από τον επικεφαλής «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

 

Β. Την πρόταση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», όπως αυτή διατυπώθηκε ανωτέρω από την επικεφαλής κ. Αλεξανδρα Μπαλου.

Υπέρ της πρώτης πρότασης ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί  Σύμβουλοι:

 1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
 2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
 3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
 4. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
 5. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
 6. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
 7. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
 8. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
 9. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
 10. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
 11. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
 12. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
 13. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
 14. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
 15. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
 16. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
 17. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
 18. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
 19. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
 20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
 21. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
 22. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
 23. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
 24. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
 25. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
 26. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου
 27. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου

Υπέρ της δεύτερης πρότασης ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί  Σύμβουλοι:

 1. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
 2. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
 3. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
 4. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
 5. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου

Απών από την ψηφοφορία ήταν ο Περιφερειακός  Σύμβουλος κ.  Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε  κατά πλειοψηφία τα εξής:

 1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά επανεξέταση της αδειοδότησης της εγκατάστασης στο πλαίσιο ευρύτερης θεώρησης της οδικής ασφάλειας της περιοχής, στην κατεύθυνση πρόσθετων μέτρων και περιορισμών λαμβάνοντας υπ΄ όψη στοιχεία όπως κυκλοφοριακός φόρτος της οδού, συχνότητα ατυχημάτων κ.λ.π..
 2. Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά την ανάληψη πρωτοβουλίας άμεσης συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Δήμο Λευκάδας για την υλοποίηση της 128/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που είναι σχετική με το υπό συζήτηση θέμα.

 

Μειοψηφούντων των κάτωθι Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Αλεξάνδρας Μπαλού, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, Διονυσίου Κεφαλληνού, Νικολάου Γκισγκίνη και  Ευγενίας Κολυβά.

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 59-7/1803-2023

 

 

 

   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η Γραμματέας Π.Σ.

 

 

  Νικόλαος Μουζακίτης                                           Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.