ΟικονομίαΠολιτική

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022 στο Δήμο Ληξουρίου

200views

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022.

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2022 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.
Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στηνπερίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονταιαπό την παρ.2 του άρθρου 50τουΝ.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» , καθώς και απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετούνται αυθαίρετα (άρθρο 55 του Ν.4483/2017- ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ. Β΄).
Σε συνέχεια των παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικάστο τμήμα Διαχείρισης Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίαςτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι 30/06/2022.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση που διατίθεται από την υπηρεσία
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος.
3. Δημοτική Ενημερότητα
4. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής
5. Τοπογραφική αποτύπωση ή σκαρίφημα (για καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.
Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ο ίδιος σε σχέση με το 2021 δεν απαιτείται νέα κάτοψη.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.