Κοινωνία

Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό  Ν. 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα), λόγω εκτέλεσης έργων

178views

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      1/2023        

«Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της

 κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό  Ν. 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα), λόγω εκτέλεσης έργων».

 

 

     Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής  Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής  Αστυνομίας».

ε)  Την υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΜΕ3/359467 από 16-11-2022 Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/347-γ από 17-11-2022 Απόφαση μας (ΑΔΑ: ΨΒ5146ΜΤΛΒ-ΩΤΒ).

ζ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/347-δ από 5-12-2022 Απόφαση μας (ΑΔΑ: 9ΠΒ546ΜΤΛΒ-ΦΘ5).

η) Τις από 17-01-2023 και 18-01-2023 αιτήσεις Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.- ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».

θ) Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛΙ/19560 από 20-1-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ι) Την υπ’ αριθ. 7173/23/188368 από 28-1-2023 αναφορά του Α.Τ Παλικής.

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα) παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 30-1-2023 έως την 23-2-2023 ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας.

 

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

 Αστυν. Διευθυντής

              

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.