Κοινωνία

Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αργοστόλι- Αγκώνα-Φισκάρδο λόγω  εκτέλεσης  έργων

27views

  Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      24/2024        

 

ΘΕΜΑ:  «Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της

κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού  Ν. 25 (Αργοστόλι- Αγκώνα-Φισκάρδο),

λόγω  εκτέλεσης  έργων».

 

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΜΕ3/308866 από 16-10-2023 Απόφαση της

Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την υπ’ αριθ. 1016/20/819-δ από 30-10-2023 Απόφαση μας (ΑΔΑ: ΨΖ3Υ46ΜΤΛΒ-

ΛΤΟ).

ζ) Την από 27-5-2024 Αίτηση της «Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.-

ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».

η) Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛ1/130804 από 29-5-2024 έγγραφο της

Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

θ) Την υπ’ αριθμ. 7170/24/1105979 από 30-5-2024 αναφορά του Τ.Τ. Αργοστολίου

 

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,   

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο 25 (Αργοστόλι –Αγκώνας-Φισκάρδο) και συγκεκριμένα στην θέση <<Χειμωνικό>>  παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 1-6-2024 έως την 30-9-2024 ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας.

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

  Ταξίαρχος                                 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.