Κοινωνία

Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής  κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής  Οδού Ν. 50, λόγω εκτέλεσης εργασιών

36views

                                                                                                               

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      2/2024        

 

ΘΕΜΑ: « Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής  κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής  Οδού

Ν. 50, λόγω εκτέλεσης εργασιών».

 

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε) Την υπ’ αριθ. 1016/20/820-α  από 23-1-2024 Απόφαση μας (ΑΔΑ: Ψ8ΧΟ46ΜΤΛΒ-6Λ2).

στ) Το υπ’ αριθμ’ 6901/1309 από 24-1-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Κεφαλληνίας.

 

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς   διεξαγωγής της  κυκλοφορίας, καθώς και στην αποφυγή ατυχημάτων,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 50 και συγκεκριμένα από την διασταύρωσή της με την Δημοτική Οδό Αργοστολίου- Μύλου του Πετριά-Ραζάτων (θέση Μύλος του Πετριά), μέχρι την διασταύρωσή της με την Δημοτικό Οδό Αργοστολίου- Μύλου του  Πετριά-Ραζάτων (ύψος ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.),  παρατείνεται και για σήμερα (25-1-2024) και κατά τις ώρες  08:00΄ έως 17:00΄ λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας.

 

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Ταξίαρχος

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.