Κοινωνία

Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στη Δημοτική οδό Ιακ. Πυλαρινού, εντός πόλεως Αργοστολίου

32views

                                    Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      7/2024        

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στη Δημοτική

                οδό Ιακ. Πυλαρινού, εντός πόλεως Αργοστολίου ».

 

 

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)   Την υπ’ αριθ. 2501/10/56-α από 2-3-2024 Απόφαση μας (ΑΔΑ: ΨΣ6Γ46ΜΤΛΒ-17Ν).

στ) Την υπ’ αριθμ’ 7170/24/495583 από 7-3-2024  αναφορά του Τμήματος Τροχαίας

Αργοστολίου, με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα.

 

 

και αποσκοπώντας στην  εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς  διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια των εργασιών,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας και η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης  όλων των οχημάτων στην οδό Ιακ. Πυλαρινού, εντός πόλεως Αργοστολίου,  παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 11-3-2024 έως την 16-3-2024 λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας.

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    

Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

Αστυν. Διευθυντής

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.