Πολιτική

Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων για το Νομοσχέδιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου σχετικά με την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» -Μια επείγουσα παρέμβαση που διευκολύνει τη πρόοδο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

207views

Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων για το Νομοσχέδιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου σχετικά με την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» -Μια επείγουσα παρέμβαση που διευκολύνει τη πρόοδο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης  για το Ν/Σ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης   με τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» είχα τη ευκαιρία να τοποθετηθώ την Τρίτη 08.03.2022.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Με το Σχέδιο Νόμου που ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος εισήγαγε προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, επιδιώκεται αφενός ο εξορθολογισμός της λειτουργίας της Αρχής και αφετέρου η αποτελεσματικότερη άσκηση του ελέγχου της ορθής εφαρμογής του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές.

Κατά τη παρέμβασή μου ανέδειξα τα σημεία που θεωρώ πως η θέσπιση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων θεραπεύει, όπως τα ζητήματα του όγκου εργασίας των ανωτέρω Αρχών καθώς και το κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων που προκάλεσε η ύπαρξη δύο Ανεξάρτητων Αρχών με παρεμφερές αντικείμενο.

Μάλιστα, η ψήφιση του υπό επεξεργασία Σχεδίου Νόμου αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στο μηχανισμό χρηματοδότησης ώστε να διεκπεραιωθεί ταχύτερα ο έλεγχος της νομιμότητας των συμβάσεων και των ενστάσεων που θα κατατεθούν.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τη παρέμβασή μου στην Επιτροπή στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

 

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.