Πολιτική

Οι απευθείας αναθέσεις εργαλείο εκμαυλισμού και πελατειακών σχέσεων της ΠΙΝ/Κράτσα

92views

Επερώτηση 145η

Οι απευθείας αναθέσεις εργαλείο εκμαυλισμού και πελατειακών σχέσεων της ΠΙΝ/Κράτσα.

Προς κ. Περιφερειάρχη.

Όπως προκύπτει από το εύρημα 1.3 του πορίσματος του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό συνέδριο/υπηρεσία Επιτόπου Κέρκυρας για το διάστημα 1/1/2021 έως 30/4/2022 σημειώνεται εξαιρετικά μεγάλη και αδικαιολόγητη διαδικασία επιλογής της μεθόδου της απευθείας ανάθεσης για προμήθειες και έργα.

Η Δ/νση Οικονομικών και συγκεκριμένα το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για: Τη διενέργεια των διαδικασιών διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας «περί προμηθειών του δημοσίου» με χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ή/και περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας, συνοδευόμενου από τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας. (ΟΕΥ της ΠΙΝ ΦΕΚ 49984 Τεύχος Β’ 4083/23.11.2017 ) Από τα παρακάτω δεδομένα προκύπτει μεγάλος και δυσανάλογος αριθμός απευθείας αναθέσεων σε σύγκριση με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού. Προσκομίστηκαν για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 30.4.2022 σε πλήθος σαράντα τέσσερις (44) συμβάσεις προμηθειών μετά από απευθείας ανάθεση, ενώ σε πλήθος συμβάσεις υπηρεσιών μετά από απευθείας ανάθεση διακόσιες σαράντα (240), ενώ οι συμβάσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών για το ίδιο διάστημα ήταν 6. Συγκεκριμένα το τμήμα προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2021-31/12/2021 προκήρυξε 6 διαγωνισμούς συνολικού ύψους 2.132.200,00€ (εκ των οποίων 2 απέβησαν άγονοι ύψους 509.000€), και προέβη σε 105 αναθέσεις συνολικού ύψους 588.475,24€. Από 01/01/2022- 30/04/2022 προκήρυξε 3 διαγωνισμούς συνολικού ύψους 2.118.072,65€ (έργα ΕΣΠΑ), και έκανε 22 αναθέσεις συνολικού ύψους 161.636,60€.

Δηλ. 284 απευθείας αναθέσεις και μόνο 6 με διαγωνιστικές διαδικασίες!

Είναι προφανής η κατεύθυνση της περιφερειακής αρχής για δημιουργία πελατειακών σχέσεων με εργολάβους και προμηθευτές και φυσικά η αναπόφευκτη ζημία στο δημόσιο χρήμα λόγω χαμηλών η ανύπαρκτων εκπτώσεων.

Ο συνδυασμός αυτής της πρακτικής της περιφερειακής αρχής με τις προσλήψεις συμβασιούχων χωρίς κανένα κριτήριο διασφάλισης της νομιμότητας και της αμεροληψίας, πρακτική που ως ένα βαθμό εφαρμόστηκε και στον ΦΟΔΣΑ, αποτελεί όνειδος για την περιφερειακή αρχή.

Επερωτάται η περιφερειάρχης:

  • Έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

  • Ποια είναι η σχέση απευθείας αναθέσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών το επόμενο διάστημα του ελέγχου και μέχρι σήμερα;

Για την ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

περιφερειακός σύμβουλος

επικεφαλής ΑΝΑΣΑ

τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.