ΟικονομίαΠολιτική

Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων στη θέση “Λαγκάδα”

154views

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 31ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  που πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη  19 Οκτωβρίου 2022.

 

Αριθμός  Απόφασης: 209/22

ΘΕMA:  «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση ΠΟ για το έργο “Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2.499 τόνων, με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρείας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ ΑΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση “Λαγκάδα” (εντός ΖΟΕ 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου ΠΕ  Κεφαλληνίας

 

 

Στο Αργοστόλι, σήμερα 19 Οκτωβρίου  2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου,στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)σύμφωνα με  την  αριθ. πρωτ:18332/14.10.2022 (ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το    άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 74 του Ν. 4555/2018 ,την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019  , όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι  (16) και ονομαστικά:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (16)              ΑΠΟΝΤΕΣ: (11) 

1.      ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ
2.      ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ  ΑΣΗΜΙΝΑ
3. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
6. ΜΟΣΧΟΝΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
7. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9. ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΑΠΩΝ
10.   ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                ΑΠΩΝ
11.   ΒΑΝΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ
12.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ    ΑΓΓΕΛΟΣ         ΑΠΩΝ
13.   ΛΥΚΟΥΔΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                 ΑΠΩΝ
14.   ΛΥΚΟΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΑΠΩΝ
15.   ΜΑΤΙΑΤΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16.   ΜΕΝΑΓΙΑΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΑΠΩΝ
17.   ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ               ΑΠΩΝ
18.   ΠΑΡΙΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                ΑΠΩΝ
19.   ΠΟΛΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                 ΑΠΩΝ
20.   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ
21.   ΠΕΦΑΝΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22.   ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
23.   ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΙΚ.         ΑΠΩΝ
24.   ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΠΩΝ
25.   ΤΡΩΪΑΝΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
26.   ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ
27.   ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αργοστολίου  Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος  δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διονύσιο Μινέτο ο οποίος εισηγείται το 2οθέμα της 31ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίουσχετικά με:«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση ΠΟ για το έργο “Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2.499 τόνων, με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρείας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ ΑΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση “Λαγκάδα” (εντός ΖΟΕ 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου ΠΕ  Κεφαλληνίας

Εισήγηση για λήψη Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου / δραστηριότητας: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΑΓΩΓΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ ΑΕ, ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΓΙΑΓΡΟΥ» ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4014/2011, έχει τεθεί σε διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο και τα στοιχεία που δηλώνει ο μελετητής, καταρχήν, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 «Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ» του Ν. 4014/2011. Στο εν λόγω άρθρο, μεταξύ άλλων αναφέρεται στο εδάφιο 2. Παράγραφος β) «Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον φάκελο και αποφαίνεται:» «….(υποπαράγραφος ββ) «…είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά κατά αρμοδιότητα.

Από την διαδικασία που ακολουθείται συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Περιβαλλοντική Αρχή αποφάνθηκε προς την κατεύθυνση που περιγράφεται στην ανωτέρω αναφερόμενη υποπαράγραφο ββ). Κατά συνέπεια, ο προς αξιολόγηση Φάκελος επέχει την θέση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνολικά για την δραστηριότητα.

Με βάση το περιεχόμενο της υποβληθείσας ΜΠΕ, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος και κατά συνέπεια και το ΔΣ, να ενημερωθεί και να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την συμβατότητα της προτεινόμενης δραστηριότητας με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης, τις πιθανές ασυμβατότητες με τις υπάρχουσες χρήσεις γης ή χρήσεις που υπάρχουν στο θαλάσσιο χώρο καθώς και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αέρα, στο έδαφος, στα ύδατα και στην θαλάσσια και χερσαία χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά τμήματα της προτεινόμενης δραστηριότητας τα οποία παραμένουν σε γενικές γραμμές όμοια με αυτά βάσει των οποίων λήφθηκε η προηγούμενη απόφαση του ΔΣ του Δήμου Αργοστολίου. Στην νέα ΜΠΕ προστίθεται παράκτια βιομηχανική προβλήτα προσέγγισης δεξαμενόπλοιου για την εκφόρτωση των πετρελαιοειδών καυσίμων. Ειδικότερα:

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δραστηριότητα αφορά την κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγογούς μεταφοράς καυσίμων της εταιρείας «ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ Α.Ε.», που χωροθετείται στην θέση Λαγκάδα εντός ΖΟΕ περιοχή 5β Δήμου Κεφαλονιάς, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου. Επίσης, αφορά την προσθήκη βιομηχανικής προβλήτας προσέγγισης δεξαμενόπλοιου για την εκφόρτωση των πετρελαιοειδών καυσίμων

Η εγκατάσταση δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων. Τα καύσιμα παραλαμβάνονται μέσω υπέργειων αγωγών και με την βοήθεια αντλιοστασίων αποθηκεύονται σε κατάλληλες δεξαμενές. Ακολούθως, τα καύσιμα διακινούνται μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, τα οποία φορτώνονται σε ειδικά εξοπλισμένες νησίδες φόρτωσης εντός της εγκατάστασης. Για τη διαδικασία φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων, τα καύσιμα οδηγούνται από τις δεξαμενές στο χώρο φόρτωσης με τη χρήση αντλιών.

Αποθηκευτική ικανότητα εγκατάστασης: 2.499τον. με συνολική ισχύ εξοπλισμού 179.25 Kw (αντλιοστασίου και κυρίως μονάδα αποθήκευσης-διακίνησης)

Η εταιρία έχει πάρει έγκριση εγκατάστασης για την μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας Τμήμα Βιομηχανίας με αρ. πρωτ. οικ. 87941/20533 – Φ. 31/2019 την 11-10-2019.

 

Η εγκατάσταση θα έχει τα εξής βασικά μέρη:

> Τρείς (3) Χαλύβδινες υπέργειες δεξαμενές καυσίμων ( Βενζίνες ) διαμέτρου 7,5m, ύψους 12,5m και ωφέλιμης χωρητικότητας 400τον έκαστη.

> Μία (1) Χαλύβδινη υπέργεια δεξαμενή ( Αεροπορικού καυσίμου) διαμέτρου 9,5m, ύψους 12,5m και ωφέλιμης χωρητικότητας 400τον.

> Μία (1) Χαλύβδινη υπέργεια δεξαμενή ( πετρέλαιο ) καυσίμων διαμέτρου 9,5m, ύψους 12,5m και ωφέλιμης χωρητικότητας 400τον.

> Μία (1) Χαλύβδινη υπέργεια δεξαμενή ( πετρέλαιο σκαφών ) διαμέτρου 9,5m, ύψους 12,5m και ωφέλιμης χωρητικότητας 499τον.

> Ένα (1) Γεμιστήριο ικανό να εξυπηρετεί 2 βυτιοφόρα οχήματα ταυτοχρόνους.

> Ένα (1) Αντλιοστάσιο υπαίθριο με στέγαστρο, ικανό να εξυπηρετεί όλες τις πιθανές ανάγκες της εγκατάστασης, εξοπλισμένο με τρεις αντλίες καυσίμων, μία για κάθε καύσιμο κατηγορίας I, Il &ΙΙΙ και μια εφεδρική.

> Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και ρυπασμένων ομβρίων που, θα εξασφαλίζουν την εγκατάσταση, αλλά κυρίως το περιβάλλον, από οποιαδήποτε περίπτωση εκροής πετρελαιοειδούς, επιστρέφοντας το πετρελαιοειδές στις δεξαμενές και αποδίδοντας στο περιβάλλον νερό.

> Ένα (1) Ηλεκτροστάσιο με πεδία φωτισμού, κίνησης και αυτοματισμών ασφάλειας και λειτουργίας.

> Ένα (1) Πλήρες σύστημα συναγερμού ασφαλείας και πυροπροστασίας.

> Ένα (1) Πλήρες οδικό δίκτυο επιθεωρήσεων και πυρασφάλειας.

> Ένα (1) Πλήρες δίκτυο φωτισμού υπαίθρου.

> Μία (1) Εφεδρική γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος ικανή να υπηρετεί πλήρως τις ανάγκες ασφάλειας της εγκατάστασης καθώς και τη λειτουργικότητά της σε ποσοστό 30% έως 50%.

> Ένα (1) κτίριο γραφείων όπου στεγάζονται και λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες της επιχείρησης. Στο κτίριο των γραφείων υπάρχει πρόβλεψη αίθουσας για την απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα λειτουργίας και ασφάλειας. Η ίδια αίθουσα θα εξυπηρετεί παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε σπουδαστές και μαθητές.

> Μία (1) Πλήρη περίφραξη της εγκατάστασης.

> Έναν χώρο στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτων

Τα καύσιμα που θα αποθηκεύονται και θα διακινούνται από την εγκατάσταση της αποθήκης είναι:

> Βενζίνη αμόλυβδη

> Καύσιμο αεροπορικού τύπου.

> Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης

> Πετρέλαιο ναυτιλιακό (σκαφών).

 

 1. ΑΝΤΛΙΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα καύσιμα θα διακινούνται μέσω δικτύου αγωγών μήκους 876 μ.

Θα υπάρχει ξεχωριστός αγωγός για κάθε διαφορετικό ενεργειακό προϊόν (Βενζίνη, Πετρέλαιο και Αεροπορικού τύπου καύσιμο) με σκοπό την αποφυγή καθαρισμού των αγωγών με θαλάσσιο νερό (τακτική που εφαρμόζεται όταν έχουμε κοινό αγωγό για διαφορετικά προϊόντα).

Οι αγωγοί τροφοδοσίας στο μεγαλύτερο τμήμα τους θα είναι υπόγειοι και υπέργειοι στο τμήμα που εισέρχονται εντός περιφραγμένου και μισθωμένου λατομικού χώρου.

Οι 3 αγωγοί οδηγούνται σε αντλιοστάσιο. Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει 3 ανοξείδωτες δεξαμενές για κάθε προϊόν. Με δίδυμο αντλιοστάσιο ικανού μανομετρικού (Η=60Μ.) τα υγρά καύσιμα αποστέλλονται στις δεξαμενές αποθήκευσης στην μονάδα.

 1. Την δεξαμενή υποδοχής & συγκέντρωσης χωρητικότητας 20 m3 όλων των ρευμάτων τα οποία περιέχουν ίχνη από καύσιμα ή λάδια όπως π.χ. εξυδατώσεις, διαρροές κλπ
 2. Δεξαμενή καθίζησης στην οποία καθιζάνουν όλα τα στερεά που περιέχονται στα απόβλητα.
 3. Ελαιοδιαχωριστήρας για τον διαχωρισμό των αποβλήτων από τα καύσιμα ή τα λάδια τα οποία και ανακτώνται.
 4. Το νερό που διαχωρίζεται οδηγείται σε στεγανό βόθρο.
 5. ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία θα πραγματοποιεί διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της εγκατάστασης μέσω της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. Βάση της ΚΥΑ 170225 Παράρτημα 4.9 παράγραφος 5.5.2 για την εν λόγω μονάδα ισχύουν τα κάτωθι:

Α.) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος υγρών αποβλήτων ΑΕ με .ΕΚΑ 13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης που προέρχονται από τυχόν αλλαγές λαδιών που υπολογίζονται σε μισο βαρέλι περίπου 100 κιλά /έτος ( ένα έτος = 220 ημέρες )

Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία καθ ότι παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα

 

Β.) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος υγρών αποβλήτων επεξεργασίας με .ΕΚΑ 13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού. Υπολογίζονται σε 100 κιλά /έτος

Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία καθ ότι παραδίδονται σε αδειοδοτούμενο φορέα

 

Γ.) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος υγρών αποβλήτων επεξεργασίας με .ΕΚΑ 13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους και διαχωριστές ελαίου νερού

 

Β1 Μονάδα επεξεργασίας

Στη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων καταλήγουν μέσω αγωγών:

Ι) Προϊόντα εξυδατώσεων που προκύπτουν από τις δεξαμενές αποθήκευσης ( ΕΚΑ 13.05.08*)

ΙΙ) Τυχόν αποστραγγίσεις από τα γεμιστήρια όταν βρέχει αλλά και

ΙΙ) Τα τυχόν επιβαρυμένα όμβρια ύδατα

Τα απόβλητα αυτά αποτελούν επικίνδυνα υγρά απόβλητα, είναι μίγμα πετρελαιοειδών και νερού, και υπόκεινται σε φυσική επεξεργασία όπου πραγματοποιείται πλήρης διαχωρισμός των πετρελαιοειδών από το νερό. Ο τρόπος επεξεργασίας, καθώς δεν πραγματοποιείται κάποια άλλη ενέργεια, αναφέρεται ως Φυσική ή χημική επεξεργασία μη αναφερόμενη σε άλλο σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ της Υ.Α 13588/725/2006 ΦΕΚ 383 Β .

Οι παραγόμενες ποσότητες έχουν ως ακολούθως

Ι) Προϊόντα εξυδατώσεων: Η Εγκατάσταση θα διαθέτει ξεχωριστές μόνιμες σωληνογραμμές ανά προϊόν για την πλήρωση των δεξαμενών. Με δεδομένο ότι στις δεξαμενές τα καύσιμα προωθούνται πλέον με αέρα και όχι με θαλασσινό νερό οι εξυδατώσεις των δεξαμενών πραγματοποιούνται ανά μήνα. Έτσι όταν ολοκληρώνεται η φόρτωση ενός προϊόντος οι σωληνώσεις παραμένουν κενές. Με τον τρόπο αυτό οι εξυδατώσεις περιορίζονται στην υφιστάμενη υγρασία των καυσίμων που καθιζάνει στον πυθμένα των δεξαμενών

Με υγρασία 0,5 % κβ θεωρούμε ότι το 50 % της περιεχόμενης υγρασίας καθιζάνει και εξυδατώνεται από τις δεξαμενές. Η ποσότητα των εξυδατώσεων στη διάρκεια του χρόνου εξαρτάται από τη διακινούμενη ετησίως ποσότητα προϊόντων, ενώ η συχνότητα τους εξαρτάται από την μείωση του ωφέλιμου όγκου των δεξαμενών

Θεωρώντας ότι το 50 % της περιεχόμενης υγρασίας καθιζάνει και εξυδατώνεται από τις δεξαμενές (το υπόλοιπο 50% βρίσκεται σε μορφή κολλοειδούς διασποράς που δεν καθιζάνει) και λαμβάνοντας μέση διακινούμενη ημερησίως ποσότητα καυσίμων = 20.000 ΜΤ/έτος/ 220 ημέρες/έτος = 91 MT/d προκύπτει όγκος εξυδατώσεων :

Q =0,5 x 0,005 x 91= 0,227 m3/d και ανάλογα τις εξυδατώσεις που δεν θα γίνονται όλες μαζί θα έχουμε συνήθως το σύνολο του έτος 0,227χ220=49,94 m3/’ετος

 

ΙΙ) Τυχόν αποστραγγίσεις στα γεμιστήρια

Η περίπτωση είναι σπάνια και αφορά τυχόν ατύχημα από σπασμένο αγωγό η βάνα σε συνδυασμό με βροχόπτωση καθ ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει αντιμετώπιση με τα μέσα ( στεγνό καθάρισμα). Εν τούτοις ο όγκος των αποβλήτων υπολογίζεται από τα βροχομετρικά στοιχεία σε συνδυασμό με την επιφάνεια των γεμιστηρίων όπου τα ρυπασμένα καταλήγουν στην μονάδα επεξεργασίας μέσω περιμετρικής εσχάρας. Η επιφάνεια των γεμιστηρίων είναι 70 m2. Περιμετρικά όλων υπάρχει σχάρα με κατάληξη προς διαχείριση

Κατά συνέπια και σύμφωνα με τα βροχομετρικά στοιχεία ( λαμβάνουμε 11,41 mm δυσμενέστερο ύψος βροχής κατακρήμνησης του μηνός Νοεμβρίου 147,3 / 12,9 ημέρες βροχής = 11,41 m3/στρ μέσα σε μία ημέρα ) οπότε για διαχείριση έχουμε 0,07*11,43=0,8 m3.

 

ΙΙΙ) Τα τυχόν επιβαρυμένα όμβρια ύδατα

Τα ρυπασμένα όμβρια οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής διαστάσεων 6χ8χ4 =192m3 τα οποία θα συλλέγονται από κανάλια με σχάρες. Εν συνεχεία τα απόβλητα οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας. Η προκύπτουσα ποσότητα των ελαίων από την επεξεργασία θα είναι πολύ μικρή και θα παραδίδεται σε αδειοδοτημένο φορέα. Το επεξεργασμένο καθαρό νερό οδηγείται στον στεγανό βόθρο

Η ποσότητα των ρυπασμένων υδάτων υπολογίζεται με βάσει τα τετραγωνικά της μονάδας και το ύψος βροχής 147,3 mm δυσμενέστερη μέρα του μηνός Νοεμβρίου άρα θα έχουμε 12.019 m2 και επομένως ( 12,01 στρεμ χ 147,3)/ 12,9 = 136,8 m3) για διαχείριση. Η δεξαμενή συλλογής των 192 m3 υπερεπαρκεί μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει

Την δεξαμενή συλλογής όλων των ρευμάτων χωρητικότητας 20 m3 τα οποία περιέχουν ίχνη από καύσιμα η λάδια όπως π.χ. εξυδατώσεις Διαρροές κλπ

– Δεξαμενή καθίζησης στην οποία καθιζάνουν όλα τα στερεά που περιέχονται στα απόβλητα.

– Ελαιοδιαχωριστήρας για τον διαχωρισμό των αποβλήτων από τα καύσιμα η τα λάδια τα οποία και ανακτώνται.

– Φίλτρο ενεργού άνθρακα για την πλήρη απομάκρυνση των ελαιωδών καταλοίπων

Η μέγιστη ημερήσια παροχή είναι 2,0 m3 ενώ η διακύμανση είναι από 0-2 lt/sec.

Στην παραπάνω μέγιστη παροχή υπολογίζεται και η απορροή των ομβρίων σε περίπτωση βροχόπτωσης.

Το δυσμενέστερο σενάριο είναι η βροχόπτωση και συγχρόνως ατύχημα στα γεμιστήρια οπότε θα έχουμε για επεξεργασία 136,8 m3 + 0,8 m3 =137,6/72 ωρες = 1,9 m3

Επόμενο σενάριο είναι εξυδατώσεις 7 ημερών και επομένως 7 d *0,227 m3/d =1,60 m3

Το προαναφερθέν υγρό μείγμα οδηγείται στην κεντρική δεξαμενή συλλογής. Ακολούθως περνάτε στον πρωτοβάθμιο καθαρισμό. Εκεί με αντλίες φυγοκεντρικές επιφανείας τα νερά διοχετεύονται στην καθίζηση όπου κατακαθίζουν λάσπη και φερτές λεπτές αιωρούμενες ύλες. Ακολούθως δια φυσικής ροής περνά ελαιοδιαχωριστήρα όπου η ροή κατανέμεται κανονικά με αυτόματο κλείσιμο (βαλβίδα). Αυτός είναι ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός και ο διαχωριστήρας είναι τύπου neutra. Με την ηρεμία του μίγματος υδρογονανθράκων έχουμε σχεδόν πλήρη διαχωρισμό.

Τα νερά με αυτήν την περιεκτικότητα σε λάδια δια φυσικής ροής περνούν στον τριτοβάθμιο καθαρισμό δηλαδή σε φίλτρο ενεργού άνθρακα. Τυχόν σωματίδια καθώς και σταγόνες ελαίου μικρής διαμέτρου συγκρατούνται από τα φίλτρα. Με θεωρητική συγκέντρωση ελαίου στα απόβλητα 5% λάδια και 3% στερεά θα έχουμε στην απορροή 1,9 *5% = 0,095 m3 έλαιο 1,9*3%= 0,057 m3 λάσπης και το υπόλοιπο 1,75 m3 θα είναι νερό καθαρό. Στην μονάδα δεν πραγματοποιείται πλύσιμο βυτιοφόρων.

Γ.) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος αποβλήτων με .ΕΚΑ 13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού . Η ποσότητα της ιλύος που προέρχεται από την μονάδα επεξεργασίας που υπολογίζεται σε 0,057*220 = 12,5 kgr ανά έτος.

Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία καθ ότι παραδίδονται σε αδειοδοτούμενο φορέα

Δ.) Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος αστικών αποβλήτων Όσον αφορά στα αστικά υγρά απόβλητα συνολικός αριθμός του εξυπηρετούμενου προσωπικού της μονάδας ανέρχεται στους 11. Ως εκ τούτου η ημερήσια παραγωγή λυμάτων ανέρχεται στα 11 άτομα x 50 lit/(άτομο x ημέρα) = 550 lit/ημέρα = 0,55 m3/ημέρα. η 121 m3/έτος (ένα έτος = 220 ημέρες). Υπολογίζεται φορτίο αστικών λυμάτων BOD5=300-350mg/lit.

Τα ως άνω αναφερόμενα υγρά απόβλητα 1,75 κ.μ από μονάδα επεξεργασίας και 0,55κμ από λύματα προσωπικού (σύνολο 2,30 κμ/ημέρα) θα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανό βόθρο χωρητικότητας [ΜxΠxΥ- 4 m x 4 m x 4 m], = 64.0 m3 του οποίου η αποθηκευτική ικανότητα προκύπτει: 64/2,30= 27,8 δηλαδή θα γίνεται εκκένωση του στεγανού βόθρου περίπου κάθε μήνα.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ

Παρατήρηση 1:

Ο Δήμος Αργοστολίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 199/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσέφυγε κατά της υπ΄ αριθ. 154158/02.09.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου περί έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων της επίμαχης δραστηριότητας ενώπιων του Υπουργού Περιβάλλοντος. Η προσφυγή αυτή απερρίφθη σιωπηρώς από τον Υπουργό και στην συνέχεια ο Δήμος Αργοστολίου υπέβαλε Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) κατά:

 1. Της υπ΄ αριθ. 154158/02.09.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.
 2. Της συντελεσθείσας, (λόγω παρέλευσης άπρακτης της τασσόμενης, από τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.3200/1955, 60νθήμερης προθεσμίας), σιωπηρής απόρριψης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της από 30.09.2021 Ένστασης για την ακύρωση-ανάκληση της με αριθ. 154158/02.09.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.
 3. Και κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, συναφούς προς τις προαναφερόμενες, υπό στοιχείο 1 και 2, πράξεις και παραλείψεις.

Η εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης εκκρεμεί.

Από το υλικό της υπόθεσης που βρίσκεται αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, δεν είναι απολύτως σαφές (πέραν πάσης αμφιβολίας) ότι ο νέος Φάκελος αποτελεί Φάκελο Τροποποίησης του άρθρου 6 του Νόμου 4014/2011 βάσει του οποίου η Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή ζήτησε από τον ενδιαφερόμενο την μετεξέλιξή του σε Φάκελο Νέας ΜΠΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2ββ) ή παραμένει Φάκελος Τροποποίησης της παλαιάς ΜΠΕ.

Κατά συνέπεια, ο Δήμος Αργοστολίου δεν πρέπει να αποσύρει την Αίτηση Ακύρωσης που έχει υποβάλλει στο ΣτΕ αλλά πρέπει να αφήσει την συγκεκριμένη διαδικασία να εξελιχθεί και να κριθεί από το δικαστήριο.

 

Παρατήρηση 2:

Η θέση της προτεινόμενης βιομηχανικής προβλήτας δεξαμενόπλοιων καυσίμων βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής 1 της θεσμοθετημένης ΖΟΕ Αργοστολίου (άρθρο 2 του ΠΔ 3-12-1985 (ΦΕΚ Δ/20-01-1986) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου Αργοστολίου και των κοινοτήτων Δαυγάτων, Διλινάτων, Τρωϊανάτων, Φαρακλάτων, Σβορωνάτων Ν. Κεφαλληνίας». Σύμφωνα με το εν λόγω ΠΔ, στην συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών προβλητώνούτε η άσκηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενώ στο Φάκελο της ΜΠΕ συμπεριλαμβάνεται Βεβαίωση Χρήσεων γης θεωρημένη από την Αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για το επιτρεπτό της εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων στο γήπεδο της δραστηριότητας που βρίσκεται εντός της περιοχής 5β της ΖΟΕ στην περιοχή της Λαγκάδας, για την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης της βιομηχανικής προβλήτας που βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής 1 της ΖΟΕ Αργοστολίου δεν προσκομίζεται ανάλογη Βεβαίωση Χρήσεων Γης.

Άρα, η ΜΠΕ στη σελίδα 56 στην ενότητα «4. Συμβατότητα της προτεινομένης τροποποίησης με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής 4.1 Θέση του έργου 4.1.1 Εγκεκριμένα Πολεοδομικά σχέδια – Θεσμοθετημένα όρια οικισμών» είναι ελλιπής και οδηγεί σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Το ίδιο ισχύει και για τις σελίδες 62-63 της ΜΠΕ και τα κεφάλαια 4.2.1 και 4.2.2 καθώς και σε άλλα σημεία της ΜΠΕ που αναφέρονται στο ζήτημα της συμβατότητας της βιομηχανικής προβλήτας με τι ισχύον πολεοδομικό καθεστώς.

Επομένως, το έργο της κατασκευής Βιομηχανικής Προβλήτας αντίκειται στα θεσμοθετημένα Πολεοδομικά Σχέδια Χρήσεων Γης και συγκεκριμένα στο ΠΔ 3-12-1985 (ΦΕΚ Δ/20-01-1986) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου Αργοστολίου και των κοινοτήτων Δαυγάτων, Διλινάτων, Τρωϊανάτων, Φαρακλάτων, Σβορωνάτων Ν. Κεφαλληνίας»

 

Παρατήρηση 3:

Α) Σχετικά με το δασικό καθεστώς.

Στη σελ. 58 της ΜΠΕ αναφέρεται:

 «4.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις

Το γήπεδο της εγκατάστασης δεξαμενών αποτελεί μη δασική έκταση.

Για το συνοδό έργο των αγωγών θα απαιτηθεί εγκριση επέμβασης σε τμήμα δασικής έκτασης απ όπου θα διέλθουν αυτοί. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν διάσπαρτες δασικές εκτάσεις μακίας βλάστησης (πουρνάρια κλπ.) και διαπλάσεις υποβαθμισμένης φρυγανικής βλάστησης. Με την υποβολή της παρούσας μελέτης αιτούμεθα και την άδεια επέμβασης στα δασικά τμήματα».

Το τμήμα αυτό της ΜΠΕ είναι ελλιπές και κατά συνέπεια παραπλανητικό διότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην Δημόσια εφαρμογή Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, οι εκτάσεις από όπου διέρχονται οι αγωγοί μεταφοράς καυσίμου αλλά και η περιοχή κατασκευής της προβλήτας έχουν χαρακτηριστεί εκτός από δασικές περιοχές και αναδασωτέες (ΔΔ και ΑΝ).

Κατά συνέπεια, η μελέτη θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα και να αξιολογηθεί η δυνατότητα επέμβασης όχι μόνο επί δασικών εκτάσεων αλλά και επί αναδασωτέων σύμφωνα με τις προβλέψεις της δασικής νομοθεσίας.

Β) Σχετικά με το καθεστώς της δραστηριότητας των ιχθυοκαλλιεργειών.

Στη σελίδα 64 της ΜΠΕ και στο κεφάλαιο «4.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων» αναφέρεται ότι είναι υπό θεσμοθέτηση η Π.Ο.Α.Υ. στον Κόλπο του Αργοστολίου ενώ έχει ήδη θεσμοθετηθεί από χρόνια και είναι γνωστά τα γεωγραφικά όρια της Π.Ο.Α.Υ. με αντικείμενο την εκτροφή ψαριών. Στη ΜΠΕ δεν γίνεται καμία αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της δραστηριότητας στις χρήσεις της θεσμοθετημένης ΠΟΑΥ.

Γ) Σχετικά με θαλάσσιου προστατευόμενους οικοτόπους

Στα σχετικά κεφάλαια της ΜΠΕ (κεφ. 5 υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, ενότητα 5.5 κλπ) για την χλωρίδα και την πανίδα του θαλάσσιου τμήματος (περιοχή βιομηχανικής προβλήτας) της δραστηριότητας, δεν δίνονται χαρτογραφικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την κάλυψη του υποστρώματος του πυθμένα. Δεν ξεκαθαρίζεται το γεγονός της ύπαρξης ή μη βλάστησης του είδους Ποσειδωνίας (Posidoniaoceanica). Τα πορίσματα των μελετών θαλάσσιας έρευνας αναφορικά με το είδος του υποστρώματος του θαλασσίου πυθμένα στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή δεν αναφέρονται. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία όπως π.χ. η ερευνητική εργασία από τους Spinos, E., Ramfos, A., Lazaridou, E., &Bakopoulos, V. (2016).Ecological study of Argostoli gulf: Preliminary results of seabed mapping with emphasis on Posidoniaoceanicaseagrasses, όπουπαρουσιάζουντηνκατανομήτωνλειμώνωνΠοσειδωνίαςστηνπεριοχή. Να σειωθεί ότι ο οικότοπος Ο οικότοπος 1120* λειμώνες Ποσειδωνίας αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΚ και προστατεύεται.

 

Παρατήρηση 4.

Δεν αναφέρονται στις ΜΠΕ, η πιθανότητα διαρροών καυσίμων προς το θαλάσσιο περιβάλλον, οι πιθανές επιπτώσεις στις ανθρωπογενείς θαλάσσιες χρήσεις γης και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις ανθρώπινες χρήσεις α) από την παρουσία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς καυσίμων μέσα στον κόλπο του Αργοστολίου β) από πιθανό ατύχημα (διαρροή) κατά την εκφόρτωση καυσίμων; Πώς θα επηρεαστούν οι ιχθυοκαλλιέργειες του κόλπου, οι θαλάσσιος τουρισμός, η κρουαζιέρα, η αλιεία, οι παρακείμενες ακτές κολύμβησης, η ευαίσθητη θαλάσσια χλωρίδα, η θαλάσσια πανίδα που περιλαμβάνει προστατευόμενα είδη όπως η θαλάσσια χελώνα Carretacarreta και η φώκια Monachusmonachus πού έχει θεαθεί αρκετές φορές στον κόλπο του Αργοστολίου τα τελευταία χρόνια και που είναι ένα είδος που βρίσκεται στο όριο της εξαφάνισης.

Ποιες είναι οι αποστάσεις ασφαλείας ενός αγκυροβολημένου κρουαζιερόπλοιου από ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς καυσίμων;

Τα ανωτέρω ελλείμματα της ΜΠΕ (μη αξιολόγηση του τρόπου μετάγγισης των καυσίμων από τα πλωτά μέσα προς την ξηρά) αποτελούν ουσιώδεις παραλείψεις της Μελέτης γεγονός που την καθιστά αναξιόπιστη και που θα επέβαλλε την επιστροφή της ΜΠΕ από την Αδειοδοτούσα Αρχή στον Μελετητή και την άρνηση της υπηρεσίας να εκκινήσει την διαδικασία διαβούλευσης.

Επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της ζώνης του αιγιαλού και της παραλίας για την κατασκευή έργων αγωγών μεταφοράς καυσίμων είναι η θετική γνωμοδότηση μιας σειράς υπηρεσιών όπως το ΓΕΝ, ΥΕΝ, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, θα έπρεπε να έχουν προσκομιστεί η σχετικές γνωμοδοτήσεις και απόψεις των προαναφερόμενων φορέων καθώς και Τοπογραφικό Διάγραμμα με χαραγμένες τις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας.

 

Παρατήρηση 5:

Στη ΜΠΕ, δεν γίνεται καμία αξιολόγηση σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Έπρεπε να αξιολογηθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα διαμορφωθούν μετά την λειτουργία της εγκατάστασης ως προς την ικανότητα του οδικού δικτύου τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή του έργου, να εξυπηρετήσουν την κίνηση μεγάλου αριθμού βυτιοφόρων οχημάτων και να προταθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών προβλημάτων (π.χ. κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, απαιτούμενες σημάνσεις, διαπλατύνσεις οδών, ειδικά μέτρα στη διασταύρωση του Μύλου του Πετρία κλπ).

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε την λήψη απόφασης από το ΔΣ επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας του θέματος ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το ΔΣ του Δήμου Αργοστολίου αποφασίζει – γνωμοδοτεί αρνητικά για την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας «ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΛΑΓΚΆΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΊΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ ΑΕ, ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΓΙΑΓΡΟΥ» ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, διότι:

 1. Το τμήμα της δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εκφόρτωση καυσίμων από πλοία προτείνεται να γίνει σε θέση που θα επηρεάσει αρνητικά την Κρουαζιέρα στην πόλη του Αργοστολίου (ακριβώς απέναντι και σε μικρή απόστασης από την προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων αλλά και από τα κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται συνήθως αρόδου στην άμεση περιοχή εκφόρτωσης). Το γεγονός αυτό δύναται να έχει ισχυρές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της πόλης του Αργοστολίου αλλά και του νησιού συνολικά.
 2. Το τμήμα της δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εκφόρτωση καυσίμων από πλοία προτείνεται να γίνει σε θέση που δεν υπάρχει ασφαλής λιμενική εγκατάσταση ενώ η προβλήτα που προτείνεται βρίσκεται εντός ΖΟΕ που απαγορεύει την κατασκευή βιομηχανικών προβλητών. Η εκφόρτωση τέτοιων φορτίων θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλες, ασφαλείς λιμενικές εγκαταστάσεις και σε περιοχές που επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση.
 3. Στη ΜΠΕ του έργου δεν γίνεται καμία αξιολόγηση για πιθανό ατύχημα – διαρροής καυσίμων από τους χερσαίους αγωγούς μεταφοράς καυσίμων και τις συνέπειες που θα είχε αυτό για το έδαφος και τον υπόγειο υδροφορέα. Δεν γίνεται επίσης καμία αξιολόγηση στις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο οδικό δίκτυο της ζώνης επιρροής της δραστηριότητας και στις πιθανές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.
 4. Η χωροθέτηση και λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης δύναται να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία\ και το φυσικό περιβάλλον (κυρίως στον κόλπο του Αργοστολίου) και κατά συνέπεια δεν πρέπει να επιτραπεί.

 

Επισημαίνει ότι:

Η υπ΄ αριθ. 154158/02.09.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκαν Περιβαλλοντικοί Όροι για το έργο: Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2.499 κ.μ. με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρείας «ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Λαγκάδα» (εντός Ζ.Ο.Ε. 5β), Δ. Ε. Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου της Π. Ε. Κεφαλληνίας, έχει ληφθεί με παράνομο τρόπο, μεταξύ άλλων λόγω παράβασης του χρόνου που είχε τεθεί για την λήψη των σχετικών γνωμοδοτήσεων και της δημόσιας διαβούλευσης και επομένως κατά παράβαση του σχετικού άρθρου του Ν. 4014/2011.

Προτείνεται   το παρακάτω ψήφισμα:

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου είναι αντίθετο στην αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου της μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων στον κόλπο του Αργοστολίου. Θεωρει ότι το συγκεκριμένο έργο είναι μη συμβατό με τις υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές χρήσεις στο θαλάσσιο και στο εγγύς χερσαίο αστικό και εξωαστικό περιβάλλον της πόλης του Αργοστολίου.
 2. Είναι βέβαιο ότι τυχόν υλοποίησή του, θα επηρεάσει αρνητικά την τουριστική οικονομία της περιοχής του Αργοστολίου και κυρίως την εξέλιξη και ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον.
 3. Καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να συνταχθεί με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την υλοποίηση το έργου.
 4. Κάθε άλλη εξέλιξη αντίθετη με την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση με την βούληση της τοπικής κοινωνίας, θα μας βρει όλους μαζί σθεναρά αντίθετους τόσο σε νομικό επίπεδο, όσο και σε αγωνιστικό, για να ακυρωθεί η υλοποίηση της επένδυσης.
 5. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί, στο γραφείο Πρωθυπουργού, στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, στο Γραφείο του Βουλευτή Κεφαλληνίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, στον Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχηκο Ιωάννου, στους Τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες και στα Πολιτικά Κόμματα.

——————————————————————————————————————————

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις, τοποθετήσεις  & επισημάνσεις  των  Δημοτικών Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 

Ο Δήμαρχος  κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος επισήμανε  ότι στο προς εκπόνηση νέο masterplan Λιμένος  Αργοστολίου, όπου βρίσκεται στην τελική φάση, στην επίμαχη θέση κατασκευής της βιομηχανικής προβλήτας, προβλέπει τη χωροθέτηση του νέου εμπορικού Λιμένος Αργοστολίου.

 

Ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Κουρούκλης στην τοποθέτηση του τονίζει: Ψηφίζουμε την πρόταση μας δηλαδή καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη ΜΠΕ που προβλέπει την κατασκευή μονάδας αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην περιοχή της Λαγκάδας Αργοστολίου για τον λόγο ότι δεν εξυπηρετεί η επένδυση αυτή τα λαϊκά  συμφέροντα και τις λαϊκές ανάγκες αλλά μόνο το επιχειρηματικό κέρδος και δεν θα ωφελήσει σε τίποτα τον λαό αλλά και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει για το λιμάνι του Αργοστολίου, και επίσης καταψηφίζουμε την πρόταση – εισήγηση της δημοτικής αρχής και των άλλων παρατάξεων που αντιτίθενται στην συγκεκριμένη ΜΠΕ στην πραγματικότητα για λόγους υπεράσπισης άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  όπως υποκριτικά διακηρύσσουν και για λόγους υπεράσπισης της τουριστικής ανάπτυξης η οποία δεν ωφελεί τους εργαζόμενους στον τουρισμό αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους . 

———————————————————————————————————————————

Ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις  των Δημοτικών Συμβούλων και ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (14):  Σ. Σαμούρης,   Αν. Βαλλιανάτος,

Μ. Μοσχονάς, Στ. Σπαθής, Ασημ. Γαβριελάτου, Ν. Κουρκουμέλης, Κρ. Μιχαλάτου, Δ. Μινέτος,        Σ. Ματιάτος, Αργυρ. Γαβριελάτος, Π. Βανδώρος, Σ. Πεφάνης,Δ Γασπαρινάτος, Δ. Τρωϊάνος

 

Την πρόταση τους ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (2):Ιω. Κουρούκλης & Στ. Γρηγορόπουλος.

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα  παραπάνω και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010  όπως αυτές τροποποιήθηκαν  καθώς και τις διατάξεις Ν  4623/19 & 4635/19όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξειςτου Ν.4735/2020.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:

 

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου είναι αντίθετο στην αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου της μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων στον κόλπο του Αργοστολίου. Θεωρει ότι το συγκεκριμένο έργο είναι μη συμβατό με τις υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές χρήσεις στο θαλάσσιο και στο εγγύς χερσαίο αστικό και εξωαστικό περιβάλλον της πόλης του Αργοστολίου.
 2. Είναι βέβαιο ότι τυχόν υλοποίησή του, θα επηρεάσει αρνητικά την τουριστική οικονομία της περιοχής του Αργοστολίου και κυρίως την εξέλιξη και ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον.
 3. Καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να συνταχθεί με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την υλοποίηση το έργου.
 4. Κάθε άλλη εξέλιξη αντίθετη με την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση με την βούληση της τοπικής κοινωνίας, θα μας βρει όλους μαζί σθεναρά αντίθετους τόσο σε νομικό επίπεδο, όσο και σε αγωνιστικό, για να ακυρωθεί η υλοποίηση της επένδυσης.
 5. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί, στο γραφείο Πρωθυπουργού, στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, στο Γραφείο του Βουλευτή Κεφαλληνίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, στον Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κο Ιωάννου, στους Τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες και στα Πολιτικά Κόμματα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   209/22

 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.