Τουρισμός

Μη επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΕΚ Αργοστολίου

280views

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020

Υποδράση 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,  LEADER/CLLD 2014 – 2020

 

Το ΚΕΚ Αργοστολίου διοργανώνει μη επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο:

“ΓΝΩΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”

   Οι ωφελούμενοι θα είναι 60 εργαζόμενοι ή εποχιακά άνεργοι σε  επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και σε τουριστικές επιχειρήσεις .

   Διάρκεια προγράμματος: 90 ώρες θεωρία με 3 μήνες πρακτική εξάσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις αγροτικών  προϊόντων.

   Στο τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση-πιστοποίηση  παρακολούθησης.

Τo πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση στην εφαρμογή εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε να δημιουργήσει στελέχη, τα οποία θα διαθέτουν την κατάρτιση, τις γνώσεις και την περιβαλλοντική ευαισθησία εκείνη που θα τους κάνει κατάλληλους για θέσεις οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό και τις ειδικές μορφές του.  Θα έχουν τα επιπλέον εκείνα προσόντα τα οποία θα τους βοηθήσουν να βελτιωθούν και να βελτιώσουν το τελικό προϊόν των επιχειρήσεων που απασχολούνται. 

Έναρξη του προγράμματος:31 Οκτωβρίου 2022.  Λήξη: 10 Φεβρουαρίου 2023.

 

Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν αίτημα συμμετοχής όπου αναφέρουν: ονοματεπώνυμο-email-τηλέφωνο-επωνυμία & τηλέφωνο εταιρείας απασχόλησης στα emails:  ekek-kef@otenet.gr , argostoli@iris.edu.gr  

ή στο viber:6938490165 . Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2671029151

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών

Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο

της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ),

LEADER/CLLD 2014 – 2020 Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των

Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Κωδικός πράξης: LD051-0060054

Δικαιούχος: ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

Τίτλος Πράξης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η προτεινόμενη δράση αφορά υλοποίηση σειράς 4 προγραμμάτων κατάρτισης για 80 απασχολούμενους και ιδιοκτήτες γεωργικής εκμετάλλευσης καλλιέργειας ελιάς, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων , καθώς και του δασικού τομέα. Μέσω επαγγελματικής κατάρτισης επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων ελιάς και η αύξηση της διείσδυσής τους στην τουριστική αγορά . Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από το γεωργικό χώρο και στην πλειοψηφία τους θα είναι ιδιοκτήτες , θα καταρτιστούν σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και με πρακτική εξάσκηση σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, τυποποίησης και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Τα άτομα αυτά θα αξιοποιήσουν τις προόδους της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας αξιοποιώντας συγχρόνως τις δυνατότητες που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται. Τα 3 προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Κεφαλονιά ενώ προβλέπεται και η υλοποίηση ενος στην στην Ιθάκη. Θα χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές για το θεωρητικό μέρος ενώ στην πρακτική άσκηση, που θα ακολουθήσει, θα χρησιμοποιηθούν επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία στην καλλιέργεια, την μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων ελιάς.

 

 

Χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία  υλοποίησης του έργου

 

Τα προγράμματα κατάρτισης στο σύνολό τους θα υλοποιηθούν μέχρι και τον Μάρτιο του 2023. Η διάρκεια κάθε προγράμματος σε θεωρητική κατάρτιση θα είναι 90 ώρες, ενώ η πρακτική άσκηση θα διαρκεί 3 μήνες.

 

Tα προσδοκώμενα αποτελέσματα αποσκοπούν σε :

  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων – πρωτογενών και μεταποιημένων – για να συσχετιστεί η προσφορά με τη \ ζήτηση και να βελτιωθούν οι επιδόσεις των προϊόντων στις αγορές συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών
  • Διαφοροποίηση προς προϊόντα ελιάς που παρουσιάζουν νέα δυναμική

στην αγορά, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών (νέα

προϊόντα, προϊόντα ποιότητας , βιολογικά κλπ).

  • Βελτίωση του πλαισίου της τεχνικής στήριξης και της τεχνογνωσίας των φορέων του γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του περιεχομένου των μέσων επιμόρφωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του γεωργικού επαγγέλματος προς τους νέους, με σκοπό την επιτάχυνση της ανανέωσης και την τόνωση του δυναμισμού του ενεργού γεωργικού πληθυσμού κυρίως στις περιοχές που παρουσιάζουν αντιστροφή της πυραμίδας των ηλικιών.
  • Βελτίωση και αναβάθμιση των εισροών της γεωργικής παραγωγής.

 

ΣΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

 6210:  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ,2313: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ,2313-1: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,3212: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, 7641:   ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Π.Α.Ε.,. ΕΠΙΣΗΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ  ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ.

 

 

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.