ΚοινωνίαΠολιτική

Με απόφαση Δημάρχου τα ΚΕΠ Αργοστολίου θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου

112views

 ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

   Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3526/Β/2022),
  • Το με αρίθμ πρωτ ΔΥΜΣ/Φ.5/17/8487/26-04-2024 (αρ εις 7338/30-04-2024) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Δ/νση Υποστήριξης Μίας Στάσης Τμήμα Υποστήριξης ΚΕΠ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Πέμπτη, 02 Μαΐου 2024 από τις 08:00 έως τις 13:00.

 

Ο  Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.