Πολιτισμός

Κεφάλαιο Πρώτο : “Νερό”-Το FLUX είναι η αφήγηση της συνεχούς αλλαγής και ισορροπίας.

109views

Κεφάλαιο Πρώτο : “Νερό”

Το FLUX είναι η αφήγηση της συνεχούς αλλαγής και ισορροπίας.

Αδράνεια στην πράξη. Διαδικασία της ροής.

Το μυαλό του ανθρώπου είναι σαν ένα μικρό παιδί.

Είναι ικανό για ταυτόχρονες αφηγήσεις που αντιπαρατίθενται με τόσο συναρπαστικό τρόπο, μία μετατόπιση πιο γρήγορη από την ταχύτητα του φωτός:

Δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Δεν μπορείτε να το ελέγξετε.

Είναι γοητευμένο από όλα. Δεν είναι τίποτα και είναι τα πάντα.

Δεν υπάρχει πουθενά και βρίσκεται παντού. Και είναι πέραν μετρήσεων.

 

Το ασταθές μυαλό είναι σαν χιονοστιβάδα. Είναι ταχύ και δεν έχει ξεκάθαρο όραμα. Μόνο όταν κατασταλάξει αποκτά αντίληψη του περιβάλλοντος, ωστόσο δεν σταματά ποτέ.

Συνεχίζει να κινείται βαθμιαία. Είναι ήρεμο και συγκεντρωμένο.

 

FLUX είναι η απεικόνιση του εστιασμένου μυαλού, μέσα από την αφήγηση των στοιχείων.

Μία αδιάκοπη ροή κίνησης προς τα μέσα και προς τα έξω,

που απεμπολίζει τη δυαδικότητα του «μέσα» και «έξω».

 

«Το μυστήριο της ζωής δεν είναι ένα πρόβλημα προς λύση, αλλά μια πραγματικότητα που βιώνεται.

Μια διαδικασία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με το να σταματήσει.

Η κατανόηση κινείται με τη ροή της διαδικασίας, πρέπει να ενωθεί και να ρέει μαζί της».

Το FLUX προσκαλεί το κοινό να ανέβει στη σκηνή, να ρέουν μαζί, ενθαρρύνει την εύρεση ενός κοινού εδάφους όπου θα είναι ταυτόχρονα ο παρατηρητής και ο παρατηρούμενος.

In pursuit of balance and stillness in a state of motion.

Επιδιώκεται η ισορροπία και ταυτόχρονα η ακινησία σε κατάσταση κίνησης.

 

 

The First Chapter : “Water”

FLUX is a narrative on constant change and balance.

Inaction in action. It’s the process of flowing.

Human mind is like a little child.

It’s capable of simultaneous narratives juxtaposed in such a ravishing way that

it shifts faster than the speed of light:

You cannot stop it. You cannot control it.

It’s fascinated by all. It’s nothing and everything.

It’s nowhere and everywhere. And it is incalculable.

 

The unsteady mind is like an avalanche. It’s fast and there’s no clear vision.

Only when it settles, there is a conception of the surroundings, however it never stops.

It keeps moving gradually. It’s calm and centered.

 

FLUX is the depiction of the focused mind, through the narrative of elements.

A continuous loop of moving inward and outward,

washing away the duality of “inside” and “outside”.

 

“The mystery of life isn’t a problem to solve, but a reality to experience.

A process cannot be understood by stopping it.

Understanding must move with the flow of the process, must join it and flow with it.”

FLUX is inviting the audience to get on the stage, to flow together, encouraging to find a common ground to be the observer and the observee concurrently.

In pursuit of balance and stillness in a state of motion.

…………………………………………………………………

Η Deniz Sak, εκπαιδευτικός και καλλιτέχνις , με έργα τεχνολογίας, μέρος των οποίων συνδέεται με την Κεφαλονιά, φέρνει στον τόπο μας τη σύγχρονη αντίληψη για την Τέχνη.Η έκθεση είναι ανοικτή στο κοινό.

Επικοινωνία-πληροφορίες : info@ionionartscenter.gr & 2671041126

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.