Οικονομία

Ε.Α.Σ. : Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

113views

Ε.Α.Σ. : Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

      Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Παραγωγούς ότι με έγγραφο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

     Ειδικότερα, για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία Αγρότη ή του κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης ή του νεοεισερχόμενου επαγγελματία Αγρότη πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομίζεται αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) – ΟΣΔΕ του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

     Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, απαιτούνται υποχρεωτικά τα οικονομικά στοιχεία φορολογικού έτους 2021, σε συσχέτιση με την Ε.Α.Ε. – ΟΣΔΕ έτους 2021 και την Ε.Α.Ε.- ΟΣΔΕ  έτους 2022, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της Αγροτικής Εκμετάλλευσης.

     Η Ε.Α.Ε. – ΟΣΔΕ  έτους 2023, εφόσον υποβάλλεται για πρώτη φορά, λαμβάνεται υπόψη, σε συσχέτιση με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2022, για τη χορήγηση βεβαίωσης στους νεοεισερχόμενους Αγρότες και στους κατόχους Αγροτικής Εκμετάλλευσης, εφόσον έχει γίνει ένταξη του ενδιαφερόμενου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

     Οι κάτοχοι Αγροτικής Εκμετάλλευσης αποδεικνύουν την ένταξή τους στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με την προσκόμιση στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης με τη βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου στη Δ.Ο.Υ.

     Τέλος, η βεβαίωση του Επαγγελματία Αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μ.Α.Α.Ε., η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υ.Α.Α.Τ.  http://www.minagric.gr , φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης και ισχύει από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2021.    

     Υπενθυμίζεται ότι βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. εκδίδεται, κατόπιν διοικητικού ελέγχου, και από το τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) του Υ.Α.Α.Τ. που βρίσκεται στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στο Αργοστόλι (τηλ. 2671360644).

                  Από Ε.Α.Σ (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.