Οικονομία

Ε.Α.Σ. :  Πόση αγροτική επιδότηση θα μοιραστούν φέτος οι Παραγωγοί  

106views

Ε.Α.Σ. :  Πόση αγροτική επιδότηση θα μοιραστούν φέτος οι Παραγωγοί  

     Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει ότι από φέτος σύμφωνα με το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο 2023 – 2027 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) καταβάλλεται η Αναδιανεμητική  Ενίσχυση  η οποία είναι ετήσια και συμπληρωματική ανά εκτάριο γιατί χορηγείται μόνο σε δικαιούχους κατά κύριο επάγγελμα και ετεροεπαγγελματίες Παραγωγούς της Βασικής επιδότησης, ανεξαρτήτως αριθμού Δικαιωμάτων, όμως αξίας άνω των 150€, τα οποία απέκτησαν είτε μετά το 2015 ή με μεταβίβαση Δικαιωμάτων είτε από το Εθνικό Απόθεμα το 2023. 

     Η Αναδιανεμητική Επιδότηση, η οποία στην ουσία ανακατανέμει τα Δικαιώματα από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις προς τις μικρότερες, καθορίζεται βάσει των Αρόσιμων εκτάσεων, Μόνιμων καλλιεργειών και Βοσκοτόπων, που έχουν οριστεί για τη χορήγηση της Βασικής επιδότησης.

     Ο διαθέσιμος ετήσιος προϋπολογισμός των 174.032.724€  πρόκειται να κατανεμηθεί ανά εκτάριο ως εξής: Για Αρόσιμες Εκτάσεις 79.358.922 € ήτοι ποσοστό 45,6% για 574.407 εκτάρια και ποσό επιδότησης 138€.  Για Μόνιμες Καλλιέργειες 47.858.999€ ήτοι ποσοστό 27,5% για 439.305 εκτάρια και ποσό επιδότησης 116€.  Για Βοσκοτόπια 46.814.803€ ήτοι ποσοστό 26,9 % για 476.885 εκτάρια και ποσό επιδότησης 177€.

     Σύμφωνα με τον Οργανισμό Πληρωμών του Υ.Α.Α.Τ. «δύναται για την περίοδο 2023 – 2027 η απόκλιση από την μέση μοναδιαία τιμή να κυμανθεί σε +25% λόγω υπο-απορρόφησης στα οικολογικά σχήματα κλπ, οπότε τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται στη Βασική και στην Αναδιανεμητική ενίσχυση, και  -25% λόγω πιθανής αύξησης των δηλούμενων επιλέξιμων εκτάσεων». Ως εκ τούτου, τα ποσά στην Αναδιανεμητική Επιδότηση ενδέχεται να κυμανθούν ανά εκτάριο : Αρόσιμα από 104€  έως 173€, Μόνιμες Καλλιέργειες από 87€  έως 145€ και Βοσκοτόπια από 133€ έως 221€.

     Επιπλέον, οι εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων Παραγωγών ανά μεμονωμένη κατηγορία πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμες εκτάσεις που κυμαίνονται : Για Αρόσιμα 2 – 11 εκτάρια, για Μόνιμες Καλλιέργειες 1- 4 εκτάρια και για Βοσκοτόπια 1- 17 εκτάρια. Εάν δηλώνονται εκτάσεις σε περισσότερες των μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών για να τύχει ο Παραγωγός της Αναδιανεμητικής Επιδότησης πρέπει τουλάχιστον μια εκ των τριών να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και βάση εφαρμογής του συντελεστή ισοδυναμίας στο σύνολο των τριών κατηγοριών να μην ξεπερνούν τα 17 ισοδύναμα εκτάρια. Ο συντελεστής ισοδυναμίας είναι : Αρόσιμα 1,55, Μόνιμες Καλλιέργειες 4,25 και  Βοσκοτόπια 1,00.

      Από  Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  &  ΙΘΑΚΗΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.