Οικονομία

Ε.Α.Σ.: Πως κατανέμεται η νέα Αναδιανεμητική επιδότηση στους ντόπιους Αγρότες

67views

Ε.Α.Σ.: Πως κατανέμεται η νέα Αναδιανεμητική επιδότηση στους ντόπιους Αγρότες

    Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι στην στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας τους στοχεύει η νέα Αναδιανεμητική ενίσχυση, η οποία προβλέπεται στο Εθνικό

Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).

   Το διαθέσιμο ποσό για την Αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 174.032.724€ κάθε έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

   Ειδικότερα, η Αναδιανεμητική ενίσχυση που εφαρμόζεται υποχρεωτικά στη νέα Κ.Α.Π. 2023 – 2027 είναι μία παρέμβαση στον Πυλώνα Ι των Αμέσων Ενισχύσεων και η αναδιανομή θα γίνει από τις «μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

   Σύμφωνα με το Στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας, η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων, καθώς  και  στην  αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στο γεωργικό τομέα.

   Η συμπληρωματική στήριξη του Αναδιανεμητικού εισοδήματος εφαρμόζεται σε επίπεδο των αγρονομικών περιφερειών δηλαδή αροτραίων καλλιεργειών, μόνιμων καλλιεργειών και βοσκότοπων.

   Από το κονδύλι των 174.032.724€ κάθε έτος, στις αροτραίες καλλιέργειες θα κατευθυνθούν τα 79.358.922€/έτος για 678.691 εκτάρια, στις μόνιμες καλλιέργειες τα 47.858.999€/έτος για 439.305 εκτάρια και στα βοσκοτόπια τα 46.814.803€ /έτος για 476.885 εκτάρια.

   Ο μέσος όρος της Αναδιανεμητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93€ για τις αροτραίες καλλιέργειες, 108,95€ για τις μόνιμες καλλιέργειες και 98,16€ για τους βοσκότοπους.

               Από Ε.Α.Σ (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.