Οικονομία

Ε.Α.Σ. :  Πως θα δείτε εάν το χωράφι σας ανήκει σε δίκτυο Natura

55views

 Ε.Α.Σ. :  Πως θα δείτε εάν το χωράφι σας ανήκει σε δίκτυο Natura

      Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική χαρτογραφική εφαρμογή, https://natura2000.eea.europa.eu/ γνωστή ως «Απεικονιστής Natura 2000» όπου παρέχεται δωρεάν, εύκολα και γρήγορα, η δυνατότητα της ακριβής αποτύπωσης των συνόρων και των βασικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών οποιασδήποτε περιοχής του δικτύου Natura 2000 οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

     Επιπλέον παρέχεται η πρόσβαση στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (Τ.Ε.Δ.) που συνοδεύει κάθε περιοχή Natura 2000 και καταγράφει τα είδη χλωρίδας και πανίδας, τους τύπους των οικοτόπων ενωσιακής σημασίας σύμφωνα με τους οποίους η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και εκτιμήσεις του μεγέθους των πληθυσμών τους και του βαθμού διατήρησης στην εν λόγω περιοχή κατά τον χρόνο του χαρακτηρισμού της.

      Ως γνωστόν, στις περιοχές Natura 2000 περιλαμβάνονται είδη χλωρίδας και πανίδας και οικοτόποι που θεωρούνται ευρωπαϊκής σημασίας επειδή απειλούνται με εξαφάνιση, είναι ευάλωτα, σπάνια ή ενδημικά, ή συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μιας ή περισσότερων από τις εννέα βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

      Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) τονίζει ότι ο κάθε Κεφαλλονίτης και Θιακός κάτοχος αγροτικής έκτασης χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να αναζητήσει την έκταση που τον ενδιαφέρει και να πληροφορηθεί αν υπάγεται στο δίκτυο των περιοχών Natura.

        Από Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.