Οικονομία

    Ε.Α.Σ. : Επιδότηση Κτηνοτρόφων που εφαρμόζουν βελτιωμένο σιτηρέσιο

46views

    Ε.Α.Σ. : Επιδότηση Κτηνοτρόφων που εφαρμόζουν βελτιωμένο σιτηρέσιο

     Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2023-2027 αντανακλά τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος από την πρωτογενή παραγωγή. Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με την υιοθέτηση των Οικολογικών Σχημάτων (eco schemes).

     Εφόσον ο Κεφαλλονίτης και Ιθακήσιος Κτηνοτρόφος θελήσει να υιοθετήσει – ή να συνεχίσει να εφαρμόζει – φιλικές προς το περιβάλλον αγροτικές πρακτικές και μεθόδους συμβάλλοντας στην μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από την ΑγροΚτηνοτροφία και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, μετέχοντας αποδεδειγμένα στα Οικολογικά Σχήματα, τότε ως επιβράβευση λαμβάνει κίνητρα και την ανάλογη επιδότηση.

     Ο ντόπιος Κτηνοτρόφος που συμμετέχει στην δράση 31.7 – Δ  «Κατάρτιση και Εφαρμογή Βελτιωμένου Σιτηρεσίου»  μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα μηρυκαστικά, και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών.

    Υποχρεωτική είναι η δέσμευση ότι η Κτηνοτροφική του εκμετάλλευση, καταρτίζει και εφαρμόζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση έτσι ώστε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.

    Το μέγιστο ύψος της επιδότησης, η οποία καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρμογής Βελτιωμένου Σιτηρεσίου καθώς και τις δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών, ορίζεται σε 30€ /εκτάριο για βοοειδή, αίγες και πρόβατα.

    Υπενθυμίζεται ότι «κόφτη» στην χορήγηση της επιδότησης για τα Οικολογικά Προγράμματα θέτει το σύστημα Αιρεσιμότητας  (που περιλαμβάνει Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) και πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (Κ.Γ.Π.Κ.) και αφορούν στο κλίμα, στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στην υγεία των φυτών και στην καλή διαβίωση των ζώων) και εάν ο δικαιούχος ΑγροΚτηνοτρόφος ΔΕΝ  συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της, τότε κινδυνεύει να του επιβληθούν κυρώσεις.  

         Από Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  &  ΙΘΑΚΗΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.