Οικονομία

Ε.Α.Σ. : Αλλάζει η διαδικασία ελέγχων στις ενταγμένες Βιολογικές εκτάσεις και ζώα

100views

Ε.Α.Σ. : Αλλάζει η διαδικασία ελέγχων στις ενταγμένες Βιολογικές εκτάσεις και ζώα

      Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προβλέπονται αλλαγές στην διαδικασία ελέγχου του Μέτρου 11 (Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία).

   Αναλυτικότερα, το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του συγκεκριμένου Μέτρου 11 εξάγεται μηχανογραφικά από τον Οργανισμό Πληρωμών του Υ.Α.Α.Τ. και ο έλεγχος πραγματοποιείται από διμελείς επιτροπές ελεγκτών του.

   Οι εκμεταλλεύσεις των Βιο – Παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά  την μέτρηση της έκτασης και την επαλήθευση της επιλεξιμότητας, τα ζώα (Βοοειδή, Πρόβατα, Αίγες) και την σταβλική εγκατάσταση, τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης (όπως Αποθήκες, Αμελκτήρια, κλπ), τον γεωργικό εξοπλισμό, ιδιαιτέρως για εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών, κλπ.

   Ο επιτόπιος έλεγχος των Αγροτεμαχίων ως προς τη μέτρηση μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% από κάθε είδος Αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση Επιδότησης του ελεγχόμενου Παραγωγού (όπως Αροτραίες, Μόνιμες Καλλιέργειες, Βοσκοτόπια, εκτάσεις Αγρανάπαυσης, κλπ). Ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των ενταγμένων Αγροτεμαχίων στο Μέτρο 11 (Βιολογική Γεωργία). Σε περίπτωση απόκλισης γίνεται μέτρηση του συνόλου των Αγροτεμαχίων. 

   Σε όλους τους ελέγχους δύναται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης ή /και Αιρεσιμότητας και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, εφαρμόζονται κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Από  Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  &  ΙΘΑΚΗΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.