Ορθοδοξία

Ευχαριστήρια επιστολή για την επίσκεψη του σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου

239views

Περατωθείσης τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ καί ἀφθάρτου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κεφαλλήνων, κατά τήν ὁποίαν προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, πλαισιούμενος καί ὑπό ἂλλων Ἱεραρχῶν, ὁλοκληρωθεῖσης δέ ἐν ταυτῷ καί τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τήν Νῆσον μας μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ, Κληρικῶν, Λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Κεφαλλήνων ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γερασίμου Νέας Ὑόρκης, ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ἐκφράζει τίς θερμές εὐχαριστίες του, εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Συνοδείαν του, διά τήν τιμήν, τήν χαράν καί τήν εὐλογίαν νά παραστεῖ καί νά προεξάρχει εἰς τήν ἑορτήν.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τόν Πρόεδρον κ. Βασίλειον Κοκκόσην τοῦ Συλλόγου Κεφαλλήνων Νέας Ὑόρκης «Ο ΑΙΝΟΣ», τά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου, καθώς καί τόν Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γερασίμου Νέας Ὑόρκης κ. Γεράσιμον Ἀθανασᾶτον, οἱ ὁποῖοι εἲχον τήν πρωτοβουλίαν τῆς προτάσεως διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου εἰς τήν Νῆσον μας, τήν ὀργάνωσιν μετά τοῦ Γραφείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ ἐν γένει Προγράμματος τῆς ἐπισκέψεώς του καί τῆς εὐγενοῦς χορηγίας τῶν ἐξόδων τοῦ ταξιδίου αὐτοῦ.

Εὐχαριστεῖ ἐπίσης τίς Τοπικές Ἀρχές, τούς Κεφαλλῆνες τῆς Ἀμερικῆς οἱ ὁποῖοι προσῆλθον συνοδεύοντες τόν Ἀρχιεπίσκοπον καθώς καί ὃλα τά Μέλη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὃπου προσῆλθον εἰς τήν ἑορτήν.

Δοξάζομεν τόν Κύριον καί τόν ἀκοίμητον πρέσβυν πάντων ἡμῶν Ἃγιον Γεράσιμον, διά τήν χαράν καί τήν εὐλογίαν αὐτήν τοῦ φετινοῦ ἑορτασμοῦ, εὒχομαι δέ εἲς ὃλους τούς ἐγγύς καί τούς μακράν πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τῶν Πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου μας Γερασίμου τοῦ Θαυματουργοῦ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας: Γερμανοῦ Καλλιγᾶ 1, Τ.Κ. 28100, Ἀργοστόλι, Τηλ. 2671022231, FAX: 2671025177, email : imikef@otenet.gr

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.