Ορθοδοξία

Ευχές εις τους αποδήμους αδελφούς Κεφαλλήνες και δια τα Νοσοκομεία της Νἠσου δια Χριστούγεννα και νέον έτος 2024

135views

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, τῶν Χριστουγέννων, τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐπιφανείας καί τοῦ νέου ἒτους 2024 εὒχεται, εἰς τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων ὃλων τῶν Κεφαλληνιακῶν Συλλόγων καί Σωματείων τῶν Ἀποδήμων ἀδελφῶν ἡμῶν Κεφαλλήνων, καί εἰς ὃλους τούς ἀποδήμους ἀδελφούς μας, τους ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς κατοικούντας καί ἐργαζομένους,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.

Ὁ Σαρκωθείς Κύριος, νά χαρίζῃ ὑγεία, χαρά, δύναμη, πρόοδο καί προκοπή εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων.

Τό δέ νέον ἒτος 2024 νά εἶναι αἲσιο, εἰρηνικό, εὐτυχές, μεστόν παντός ἀγαθοῦ, πλῆρες ὑγείας, πλουσίως εὐλογημένο παρά τοῦ Σαρκωθέντος Σωτῆρος καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευχές δια Χριστούγεννα και νέον έτος 2024 δια τα Νοσοκομεία της Νἠσου

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ νέου ἒτους 2024 εὒχεται, εἰς τόν Διοικητήν τοῦ Γ. Νοσοκομείου Κεφαλληνίας καί τήν Ὑποδιοικητήν τοῦ Μαντζαβινατείου Νοσοκομείου Ληξουρίου, τούς Ἰατρούς, τούς Νοσηλευτάς καί τούς ἐργαζομένους εἰς αὐτά, ὡς καί εἰς τά Κέντρα Ὑγείας τῆς Νήσου μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2024. Ὁ Σαρκωθείς Κύριος διά τήν σωτηρίαν τοῦ σύμπαντος κόσμου, νά χαρίζῃ ὑγεία, χαρά, δύναμη, πρόοδο καί προκοπή εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων.

Εἰς ὅλους τούς ἀσθενούντας καί νοσηλευομένους εἰς τά Νοσοκομεία τῆς νήσου μας ταχείαν ἀνάρρωσιν.

Τό δέ νέον ἒτος 2024 νά εἶναι αἲσιο, εἰρηνικό, εὐτυχές, πλῆρες ὑγείας καί χαρᾶς, πλουσίως εὐλογημένον παρά τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.