Πολιτική

Εκλογές 2023: Πώς ψηφίζω, πού ψηφίζω, πόσους σταυρούς βάζω – Τα Exit Polls και τα αποτελέσματα

5.4kviews

Χρήστος Γιαννούλης

Εκλογές 2023: Σε 24 ώρες ανοίγουν οι κάλπες και το Newsbomb.gr παρουσιάζει πλήρη οδηγό για την Κυριακή 21 Μαΐου.

Ένα 24ωρο πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις Εκλογές 2023 η δημοσιογραφική ομάδα του Newsbomb.gr παίρνει θέση για να κερδίσει και αυτή τη μάχη για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών.

Πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το Newsbomb.gr θα ενημερώσει με απόλυτη ακρίβεια για το εκλογικό αποτέλεσμα, το παρασκήνιο, τις αντιδράσεις από τα κόμματα και τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.

Εκλογές 2023: Πού ψηφίζω, πώς ψηφίζω, πόσους σταυρούς βάζω

Το βασικό ερώτημα αυτών των ημερών, είναι το «πού ψηφίζω». Η απάντηση δίνεται εύκολα μέσα από την εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών. Μέσα από το mpp.ypes.gov.gr, ο πολίτης εισάγει τα στοιχεία του και έτσι βρίσκει επακριβώς το εκλογικό τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος έτσι ώστε να ψηφίσει στις εκλογές 2023.

 

Ακόμα και αν ο πολίτης δεν θυμάται τον ειδικό εκλογικό αριθμό του, συμπληρώνοντας το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το όνομα μητρός θα του επιστραφούν επακριβώς όλα τα αποτελέσματα. Έτσι, με μερικά κλικ πληροφορείται κανείς και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό αλλά και τον κωδικό του Εκλογικού Διαμερίσματος. Το Εκλογικό Τμήμα αναγράφεται λεπτομερώς και μάλιστα παρέχεται η δυνατότητα να το βρει κανείς και στον χάρτη πατώντας πάνω στη σχετική ένδειξη.

Εκλογές 2023: Πώς ψηφίζω – Τι να κάνετε αν δεν έχετε ταυτότητα

Η διαδικασία για το πώς ψηφίζω στις Εκλογές 2023, δεν έχει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Όσοι, ωστόσο, ψηφίζουν πρώτη φορά μπορούν να διαφάσουν τις κάτωθι χρήσιμες πληροφορίες.

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας ένας – ένας, ή σε ολιγάριθμες ομάδες, ή όπως ειδικότερα ορίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 4082/2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Προκειμένου οι ανωτέρω εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή βεβαίωση της υπηρεσίας τους ή της μονάδας τους ότι δεν έχουν εγγραφεί στις καταστάσεις του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέαχορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 του π.δ. 26/2012. Σημειώνεται ότι με τέτοιες έντυπες βεβαιώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα.

Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, είναι πιθανό να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες, εξαιτίας λαθών ή άλλων αιτιών, μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Ειδικότερα:

α) Τα στοιχεία εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους να μην συμπίπτουν απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Ωστόσο, εναπόκειται στην κρίση της εφορευτικής επιτροπής να λάβει υπόψη της τα περαιτέρω στοιχεία που τυχόν αποδεικνύουν την ταυτότητα του εκλογέα, προκειμένου να του επιτρέψει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

β) Γυναίκες εκλογείς που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας φέρονται με το πατρικό τους επώνυμο ή και αντίστροφα.

γ) Γυναίκες εκλογείς που είχαν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους και αφού διαζεύχθηκαν, αντικατέστησαν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, αλλάζοντας το επώνυμο του συζύγου τους με το επώνυμο του γένους τους, χωρίς να έχει γίνει σχετική διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο.

Στις παραπάνω β΄ και γ΄ περιπτώσεις, είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας των εκλογέων με αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής ταυτότητας, ώστε να μην απαιτείται προσκόμιση και άλλων αποδεικτικών εγγράφων.

Εφόσον, όμως, και με την αντιπαραβολή των στοιχείων δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι γυναίκες εκλογείς πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου).

Σε κάθε περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει, αν αποδεικνύεται η ταυτότητα των εκλογέων με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο (π.χ. μνεία γένους στην αστυνομική ταυτότητα).

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οι Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας, θα λειτουργήσουν τις ημέρες Σάββατο 20 Μαΐου και Κυριακή 21 Μαΐου κατά τις ώρες που θα οριστούν με έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Εκλογές 2023: Πόσους σταυρούς βάζω

Μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτές τις εκλογές, όπως συμβαίνει διαχρονικά, έχει και η διαδικασία της εκλογής των βουλευτών. Οι πολίτες εκφράζουν την προτίμησή τους στους υποψήφιους, με το βασικό ερώτημα σε κάθε περιφέρεια να είναι το «πόσους σταυρούς βάζω», στο ψηφοδέλτιο του κόμματος που επιλέγει ο καθένας να ψηφίσει στις Εκλογές 2023.

Σε κάθε εκλογέα δίνεται ένας και μοναδικός φάκελος, ο οποίος μονογράφεται κατά τη στιγμή της παράδοσής του από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Μαζί με το φάκελο δίνεται και πλήρης σειρά εντύπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Ακολούθως, η επιτροπή υποδεικνύει στον εκλογέα να αποσυρθεί στο παραβάν, όπου, χωρίς να είναι θεατός, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο, αφού προηγουμένως εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού που επιλέγει. Έπειτα ο εκλογέας, αφού κολλήσει το φάκελο, επιστρέφει και, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών παρισταμένων, ρίχνει ο ίδιος το φάκελο στην κάλπη (άρθρα 72 παρ. 7 και 83 παρ. 1 και 2 του π.δ. 26/2012).

Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας (1) μέχρι και τρεις (3)

βουλευτές, έναν (1) σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά

(7) βουλευτές, μέχρι δύο (2) σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ (8) έως και δώδεκα

(12) βουλευτές, μέχρι τρεις (3) σταυρούς

δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς

(13) βουλευτές, μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς.

Συνιστάται στους δικαστικούς αντιπροσώπους, η ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο κάθε εκλογικού τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που τίθενται από τους εκλογείς.

Τα θέματα τα σχετικά με τους σταυρούς προτιμήσεως ρυθμίζονται διεξοδικά στα άρθρα 72, 73 και 74 του π.δ. 26/2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α΄ Αθηνών134174
Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών164204
Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών123153
Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών193224
Α΄ Πειραιώς5272
B΄ Πειραιώς83113
Α΄ Ανατολικής Αττικής123153
Β΄ Δυτικής Αττικής4262
Αιτωλοακαρνανίας7292
Αργολίδος3251
Αρκαδίας3251
Άρτης2241
Αχαΐας93123
Βοιωτίας3251
Γρεβενών1231
Δράμας3251
Δωδεκανήσου5272
Έβρου4262
Ευβοίας6282
Ευρυτανίας1231
Ζακύνθου1231
Ηλείας5272
Ημαθίας4262
Ηρακλείου83113
Θεσπρωτίας1231
Α΄ Θεσσαλονίκης174214
Β΄ Θεσσαλονίκης93123
Ιωαννίνων5272
Καβάλας4262
Καρδίτσης4262
Καστοριάς1231
Κέρκυρας3251
Κεφαλληνίας1231
Κιλκίς3251
Κοζάνης4262
Κορινθίας4262
Κυκλάδων4262
Λακωνίας3251
Λαρίσης83113
Λασιθίου2241
Λέσβου3251
Λευκάδος1231
Μαγνησίας5272
Μεσσηνίας5272
Ξάνθης3251
Πέλλης4262
Πιερίας4262
Πρεβέζης2241
Ρεθύμνης2241
Ροδόπης3251
Σάμου1231
Σερρών5272
Τρικάλων4262
Φθιώτιδος4262
Φλωρίνης2241
Φωκίδος1231
Χαλκιδικής3251
Χανίων4262
Χίου2241
Επικρατείας1515

Εκλογές 2023: Τι ώρα θα βγει το exit poll

Η εκλογική αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 07:00 το πρωί και μόλις κλείσουν οι κάλπες στις 19:00, θα δημοσιευθεί το πρώτο, κοινό μεγάλο exit poll στα ελληνικά ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Το Newsbomb.gr στις 19:00 θα μεταδώσει πρώτο τα Exit Polls 2023 των δημοσκοπικών εταιρειών, όπως και την πρώτη εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα επίσημα αποτελέσματα και τις πολιτικές εξελίξεις που θα «πυροδοτηθούν».

Το exit poll θα διεξαχθεί από κοινού από τις εταιρίες δημοσκοπήσεων ALCO, MARC, METRON ANALYSIS, MRB HELLAS A.E., Pulse και GPO. Το exit poll θα διενεργηθεί για λογαριασμό των καναλιών Mega (συνεργάζεται με τη Metron Analysis), Open (συνεργάζεται με την ΜRB), Star (συνεργάζεται με την GPO), Alpha (συνεργάζεται με την Alco), ΑΝΤ1 (συνεργάζεται με τη Marc) και ΣΚΑΪ (συνεργάζεται με την Pulse), ενώ στο κοινό exit poll θα συμμετέχει η ΕΡΤ και το Action24.

Αποτελέσματα Εκλογών 2023 LIVE στο Newsbomb.gr

Το Newsbomb.gr, η μεγαλύτερη ειδησεογραφική ιστοσελίδα στην Ελλάδα, όπως σε κάθε εκλογική «μάχη» θα μεταδώσει έγκαιρα και έγκυρα αποτελέσματα για τις Εκλογές 2023.

Η ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για όλα τα αποτελέσματα.

Η πρώτη επίσημη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Σύμφωνα με την Singular Logic μέσα σε μόλις 90 λεπτά από τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες, στις 20:30 θα έχουμε την πρώτη εκτίμηση.

Σε αυτές τις εκλογές η χρήση των νέων τεχνολογιών με τα tablets στα εκλογικά κέντρα, αλλάζει τα δεδομένα και στο θέμα της μετάδοσης των σταυρών υποψηφίων.

Η SingularLogic αναμένει ότι μετά τις 22.00 θα υπάρχει ροή αποτελεσμάτων σταυρών υποψηφίων ενώ, σύμφωνα με τον κ. Μπακάκο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ορισμένες περιφέρειες θα μπορεί να γίνει και μία ασφαλή εκτίμηση για τα τελικά αποτελέσματα όσον αφορά στη σταυροδοσία.

Αποτελέσματα Εκλογών 2023 LIVE

Σε κάθε περίπτωση, πό την ώρα που θα ανοίξουν οι κάλπες την Κυριακή 21 Μαΐου, και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το κλείσιμό τους, οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ του Newsbomb.gr θα βρίσκονται σε εκλογικά τμήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στόχος είναι να μεταφέρουν όλο το κλίμα και τις τάσεις από τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων αλλά και τα αποτελέσματα και τις αντιδράσεις των υποψήφιων σε αυτά.

Από τις 19:01 η ροή αποτελεσμάτων των εκλογών θα είναι συνεχής για κάθε σημείο της Ελλάδας με τον μαραθώνιο της ενημέρωσης να συνεχίζεται στη διάρκεια της νύχτας αλλά και τη Δευτέρα. Αποτελέσματα εκλογών από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόριζο, θα φτάνουν στην οθόνη σας με ένα κλικ στο Newsbomb.gr.

Με τη βαριά ευθύνη της πρωτιάς σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η δημοσιογραφική και συντακτική ομάδα του Newsbomb.gr είναι έτοιμη να κερδίσει και αυτή τη μάχη, της ενημέρωσης για τις Εκλογές 2023.

Newsbomb.gr, για να γνωρίζεις αμέσως ό, τι σκάει και στις Εκλογές 2023.

Εθνικές Εκλογές 2023

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.