Πολιτική

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας  της περιφερειακής αρχής για το δεύτερο δίμηνο του έτους 2024

45views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας  της περιφερειακής αρχής για το δεύτερο δίμηνο του έτους 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 15:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο με το άρθρο 17 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/06-10-2023) και ισχύει.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής, εφόσον κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά  τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 169 περί απαρτίας του περιφερειακού συμβουλίου.

Η παρουσία του Περιφερειάρχη, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ή του Εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00 το μεσημέρι.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα σταλεί νεότερη πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.

 Η  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

  Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη      

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.