Οικονομία

«Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας»

75views

«Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας»

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφαλληνίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, για την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 3406/368489/30-11-2023 (ΦΕΚ Β΄ 6854) Απόφασης ΥΠΑΑΤ περί «Διάθεσης πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 5035/2023 (ΦΕΚ Α΄ 76)».

Με την ανωτέρω Απόφαση, ορίζονται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW), η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Επίσης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων που θα υποβληθούν, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της ΥΑ, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΥΑ.

 

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.