Οικονομία

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων και βοσκότων της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου Μηλαπιδιάς

153views

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΜΗΛΑΠΙΔΙΑ)

AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 17/10/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΛΑΠΙΔΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀνδρέου (Μηλαπιδιᾶς) νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τήν Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει τά κάτωθι ἀγροτεμάχια και βοσκοτόπια, ἰδοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

 1. Ἀγροτεμάχιο – βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΡΑΧΗ ΜΥΛΟΥ» Περατάτων, ἐκτάσεως περίπου 11,844 τ.μ..

 2. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΛΙΝΟΒΡΟΧΙΕΣ» Περατάτων, ἐκτάσεως 2.061 τ.μ..

 3. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ», ἐκτάσεως 1.172 τ.μ..

 4. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΜΝΗΜΑΤΑ» Τραυλιάτων, ἐκτάσεως 6.558 τ.μ..

 5. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΚΑΜΠΟΣ – ΜΠΟΦΥΛΑΤΟ – ΦΛΩΡΕΪΚΟ Α’» Περατάτων, ἐκτάσεως 56.814 τ.μ..

 6. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΧΑΛΙΚΤΡΑ» Περατάτων, ἐκτάσεως 10.380 τ.μ..

 7. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΑΝΕΜΕΣ» Τραυλιάτων, ἐκτάσεως 9.494 τ.μ..

 8. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΣΚΑΝΔΑΛΙΚΗ ή ΞΕΡΟΧΩΡΑΦΟ» Τραυλιάτων, ἐκτάσεως 236.682 τ.μ..

 9. Λογγοχώραφο εἰς θέσιν «ΣΟΥΛΙΝΑΤΟ» Τραυλιάτων – Μεταξάτων, (Α’ καί Β’ τεμάχιο) 9.000 τ.μ..

 10. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΚΑΜΠΟΣ – ΜΠΟΦΥΛΑΤΟ – ΦΛΩΡΕΪΚΟ Β’» Περατάτων, ἐκτάσεως 11.493 τ.μ..

 11. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΡΑΧΗ Περατάτων – ΑΡΥΓΓΟΣ Περατάτων» ἐκτάσεως 80.577 τ.μ..

 12. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΑΡΜΑΚΙΕΣ» Περατάτων, ἐκτάσεως 35.708 τ.μ..

 13. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Περατάτων, ἐκτάσεως 2.411 τ.μ..

 14. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΛΟΜΠΟΣ» Περατάτων, ἐκτάσεως 2.564 τ.μ..

 15. Λογγοχώραφο εἰς θέσιν «ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙΑ» Καραβάδου, ἐκτάσεως 1.259 τ.μ..

 16. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΦΑΤΟΥΡΟΥ – ΠΙΚΡΑΜΥΓΔΑΛΙΑ» Καραβάδου, ἐκτάσεως 3.008 τ.μ..

 17. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΑΡΥΓΓΟΣ – ΚΑΝΑΤΑΔΕΣ» Καραβάδου, ἐκτάσεως 8.735 τ.μ..

 18. Ἐλαιοστάσιον εἰς θέσιν «ΒΑΣΙΛΑΤΑ Α’» Κεραμειῶν, ἐκτάσεως 8.358 τ.μ..

 19. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΚΑΡΟΥΣΕΪΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΩΝ – ΣΚΑΝΔΑΛΙΚΗ» Κεραμειῶν, ἐκτάσεως 5.922 τ.μ..

 20. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΒΑΣΙΛΑΤΑ Β’ – ΜΑΧΤΙ» Κεραμειῶν, ἐκτάσεως 4.754 τ.μ..

 21. Ἀγροτεμάχιον εἰς θέσιν «ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΑ – ΡΕΜΟΥΝΤΑΝΑ» Κεραμειῶν, ἐκτάσεως 4.925 τ.μ..

 22. Ἀγροτεμάχιον εἰς θέσιν «ΜΑΥΡΗ ΣΠΗΛΙΑ» Λακήθρας – Μενεγάτων, ἐκτάσεως 4.419 τ.μ..

 23. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΜΑΜΙΑΝΑ» Καραντινάτων, ἐκτάσεως 838 τ.μ..

 24. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΑΛΩΝΑΚΙ» Καραντινάτων, ἐκτάσεως 5.000 τ.μ..

 25. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΒΡΥΣΕΣ» Κοριάννων, ἐκτάσεως 3.048 τ.μ..

 26. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΛΑΓΚΑΔΙ» Κοριάννων, ἐκτάσεως 9.059 τ.μ..

 27. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΑΣΤΡΟΠΟΚΑΜΕΝΟ – ΓΚΟΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙ» Κουλουράτων, ἐκτάσεως 7.293 τ.μ..

 28. Βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΑΒΥΘΟΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τσακαρισιάνου, ἐκτάσεως 3.948 τ.μ..

 29. Ἀγροτεμάχιο (Περιβόλι Α’) εἰς θέσιν «ΑΒΥΘΟΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τσακαρισιάνου, ἐκτάσεως 3.190 τ.μ..

 30. Ἀγροτεμάχιο (Περιβόλι β’) εἰς θέσιν «ΑΒΥΘΟΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τσακαρισιάνου, ἐκτάσεως 5.152 τ.μ..

 31. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΛΑΚΟΣ» Κουλουράτων, ἐκτάσεως 6.778 τ.μ..

 32. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΚΟΚΥΛΙΑ – ΚΑΜΠΟΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΗΣ», ἐκτάσεως 4.500 τ.μ..

 33. Βοσκότοποι εἰς θέσιν « ΠΑΛΙΟΣΤΑΛΗ – ΘΙΑΚΑΤΑ – ΚΟΥΡΟΥΠΙΑ – ΤΖΕΚΗ – ΑΓΡΑΜΠΗ» Τρωϊαννάτων (ΚΟΚΚΥΛΙΑ), ἐκτάσεως 76.570 τ.μ..

 34. Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΒΑΡΙΑ ή ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΝΔΕΣ» Σβορωνάτων, ἐκτάσεως 300 τ.μ..

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμούντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν (Δημοπρασία) ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά ἐξῆς:

1) Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός – Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεῖ τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου 2022 καί ὣρα 10:00 π.μ. στό Ἡγουμενεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς.

2) Ἡ Μίσθωσις τοῦ κάθε ἀγροτεμαχίου θά ἒχει διάρκεια τέσσερα «4» ἒτη.

3) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἐπινοικίασις.

4) Δέν ἐπιτρέπεται καμία τεχνική παρέμβασις στό ἐνοικιαζόμενο ἀγροτεμάχιο ἂνευ γραπτῆς ἐγκρίσεως τῆς Διοικούσας – Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

5) Ὁ Μισθωτής ὑποχρεούται νά προβαίνει καί σέ καθαρισμό τοῦ ἀγροτεμαχίου σύμφωνα μέ τίς ὀδηγίες πού θά ἀναγραφοῦν στό Ἰδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης.

6) Οἱ μέχρι σήμερα Μισθωτές ὁφείλουν νά ἒχουν ἐξοφλήσει τίς ὁφειλές τους ἒναντι τῆς Ἱ. Μονῆς πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ, διαφορετικά ἀποκλείονται ἀπό αὐτόν.

7) Οἱ προσφορές θά κατατεθοῦν εἰς τά Μέλη τῆς Δ. – Δ. Ἐπιτροπῆς τήν ἲδια ἡμέρα τῆς διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ, δηλ. τήν Δευτέρα 23/10/2022 καί ὣρα 10:00 π.μ.. Οἱ προσφορές θά εἶναι ἐντός κλειστοῦ φακέλου γραμμένες μέ εὐκρίνεια, τόσο τό ποσόν τῆς μίσθωσης ὃσον καί ἡ χρήσις τοῦ μισθώματος. Δύναται κάποιος νά ζητήσει καί πέραν τοῦ ἑνός ἀγροτεμαχίου πρός μίσθωσιν.

Ἡ Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ἁγίου Ἀνδρέου (Μηλαπιδιᾶς).

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.