ΟικονομίαΟρθοδοξία

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Ενορίας Τραυλιάτων

39views

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΑΤΩΝ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Τραυλιάτων, προβαίνει σέ πλειοδοτικό διαγωνισμό διά τήν μίσθωση τοῦ κάτωθι Ἐνοριακοῦ ἀκινήτου ἐντός τῆς Περιφερείας τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Περατάτων – Οἰκισμῶν Τραυλιάτων – Μαζαρακάτων, ἡ διάρκεια τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπό σήμερα 31η Ὀκτωβρίου 2023 ἓως καί τήν Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023.

  1. Ἀγροτεμάχιο μέ 25 ρίζες ἐλιές, ἐφαπτόμενο τοῦ Δημοσίου δρόμου, «Κρανιάς – Σιναπιάς» εἰς τήν θέση «Μομφεράτου» ὀκτώ (8) στρεμμάτων. Τό ἐν λόγῳ ἀγροτεμάχιο δύναται νά μισθωθεῖ εἶτε ὁλόκληρο εἲτε κατά τό ἢμισυ ἀπό ἓνα ἢ καί δύο μισθωτές.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁφείλουν: α) νά καταθέσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου πού θά ἀναφέρουν εὐκρινῶς τήν χρήση διά τήν ὁποία θέλουν τό ἀκίνητο καθώς καί τό ποσό τοῦ ἐνοικίου εἲτε μηνιαίου εἲτε ἐτησίου και β) εἰς τόν φάκελο ἐξωτερικῶς νά ἀναγράφουν τό ὂνομά τους καί τηλέφωνο ἐπικοινωνίας σταθερό ἢ κινητό.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά καταθέσουν τίς προσφορές τους εἰς τό Γραφεῖο τῆς Ἐνορίας εἰς τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τήν Κυριακή 12η Νοεμβρίου ὣρα 10:30 π.μ. ἒως καί 12:00 μ.μ..

Ἐν συνεχείᾳ τήν ἲδια ἡμέρα οἱ προσφορές θά ἀνοιχθοῦν τήν 12:30 μ.μ. θά ἀξιολογηθοῦν καί θά ἀναδειχθοῦν οἱ πλειοδότες.

Δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά παρευρίσκονται εἰς τήν διαδικασίαν.

Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποία δέν ἐξυπηρετούνται τά καλῶς νοούμενα συμφέροντα τῆς Ἐνορίας, δύναται νά κηρύξει ἂγονο τόν πλειοδοτικό διαγωνισμό εἲτε εἰς τό σύνολό του, εἲτε ἐν μέρει, καί νά ἐπαναλάβει αὐτόν ἐντός δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν, ἢτοι τήν Κυριακή 26η Νοεμβρίου 2023, τίς ἲδιες ὡρες.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΑΤΩΝ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.