Κοινωνία

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Άτρου

118views

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ

Ἡ Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἂτρου νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει ἀγροτεμάχιο ἐκτάσεως δύο στρεμμάτων, τό ὁποῖον εὑρισκεται εἰς τήν θέσιν «ΑΡΑΓΙΑ» τῆς Τ.Κ. Πόρου.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν:

α) Τό ἀνωτέρω ἀγροτεμάχιο θά ἐκμισθωθεῖ διά μίαν τριετίαν, με δυνατότητα ἀνανέωσης.

β) Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν, ὀφείλουν νά καταθέσουν τήν προσφοράν τους γραπτῶς ἐντός κλειστοῦ φακέλλου καί νά ἀναφέρουν ρητῶς τό προτεινόμενο – προσφερόμενο ἐτήσιο μίσθωμα.

γ) Οἱ προσφορές θά κατατίθενται εἰς τό Γραφεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἂτρου, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἂτρου καί εἰς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Δανιήλ, καί

δ) Ἡ χρονική διάρκεια του πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τήν δημοσίευσιν αὐτοῦ σήμερα 29ην Νοεμβρίου 2022 ἓως καί τήν 5ην Δεκεμβρίου ἡμέρα Δευτέρα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά καταθέσουν τήν προσφοράν τους τήν τελευταία ἡμέρα τόῦ Διαγωνισμοῦ ἢτοι 5ην Δεκεμβρίου καί ἀπό ὣρα 11ην π.μ. ἓως 13ην μ.μ.. Μετά τήν λήξιν τῆς προθεσμίας τό Ἡγουμενοσυμβούλιον θά ἀνοίξει καί θά ἀξιολογήσει τίς προσφορές καί θά κατακυρώσει τόν πλειοδοτήσαντα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά παρευρίσκονται εἰς τήν διαδικασία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.