Κοινωνία

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση οικοπέδου της ενορίας Αντυπάτων Ερύσου

52views

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ – ΕΡΥΣΣΟΥ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἀντυπάτων – Ἐρύσσου, προβαίνει σέ πλειοδοτικό διαγωνισμό διά τήν ἐκποίηση οἰκοπέδου ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ Ἀντυπάτων καί εἰδικότερα εἰς τήν θέσιν «Κατσαμπιράτα».

Ἡ ἀντικειμενική ἀξία τοῦ οἰκοπέδου αὐτοῦ ἒχει ἐκτιμηθεῖ σέ «13.000,00» τουλάχιστον. Διά τοῦτο καί ὁ διαγωνισμός θά ἐκινήσει μέ βάση τό ποσόν τῶν «13.000,00».

διάρκεια τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι ἀπό σήμερον 31η Ὀκτωβρίου 2022 ἓως καί τήν Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, ὣρα 11:00 π.μ..

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁφείλουν: α) νά καταθέσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου πού θά ἀναφέρουν εὐκρινῶς τό ποσόν πού δίδουν καί β) εἰς τόν φάκελο ἐξωτερικῶς νά ἀναγράφουν τό ὂνομά τους καί τηλέφωνο ἐπικοινωνίας σταθερό ἢ κινητό.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά καταθέσουν τίς προσφορές τους εἰς τό εἰς τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας, ἐντός τοῦ Ναοῦ, τήν Δευτέρα 14η Νοεμβρίου καί ὣρα 11:00 π.μ..

Ἐν συνεχείᾳ τήν ἲδια ἡμέρα καί ὣρα οἱ προσφορές θά ἀνοιχθοῦν, θά ἀξιολογηθοῦν καί θά ἀναδειχθεῖ ὁ πλειοδότης.

Δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά παρευρίσκονται εἰς τήν διαδικασίαν.

Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποία δέν ἐξυπηρετούνται τά καλῶς νοούμενα συμφέροντα τῆς Ἐνορίας, δύναται νά κηρύξει ἂγονο τόν πλειοδοτικό διαγωνισμό καί νά ἐπαναλάβει αὐτὀν ἐντός ἑπταημέρου, ἢτοι τήν Τρίτη 22α Νοεμβρίου 2022, τήν ἲδια ὣρα.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ ΕΡΥΣΣΟΥ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.